User Tools

Site Tools


culture-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
culture-ua [2017/12/03 14:10]
faithkeeper [ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ]
culture-ua [2020/03/03 15:52] (current)
faithkeeper [ДУШЕВНИЙ КАЛЕНДАР]
Line 5: Line 5:
 ===== ВІРА В СЕБЕ ===== ===== ВІРА В СЕБЕ =====
  
-Коли вам вклонилися,​ поклавши руку на серце, чи побажали ​вірити в себе замість вітання або прощання,​ чи сказали про народження ​"Душа житиме вічно!", чи сказали про смерть ​"Пам'​ятатимемо живу душу!", чи запропонували благословити душевну спільноту сердець для дружби або сім'​ї,​ ви зустріли людинопоклонників.+Коли вам вклонилися,​ поклавши руку на серце, чи побажали ​“Вірте в себе!” замість вітання або прощання,​ чи сказали про народження ​Душа живе вічно!, чи сказали про смерть ​Пам'​ятаймо живу душу!, чи запропонували благословити душевну спільноту сердець для дружби або сім'​ї,​ ви зустріли людинопоклонників.
  
 {{ ::​ludinopoklonnik.gif?​200 }} {{ ::​ludinopoklonnik.gif?​200 }}
Line 13: Line 13:
 ===== ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ===== ===== ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ =====
  
-Релігійна віра в найвищу цінність людини,​ душевна релігія або людинопоклонництво є вічною релігією одкровенної душі та сучасним духовним рухом творення Бога шляхом віри в себе, вірності собі та володіння собою. Людинопоклонники шанують кожну людську душу і вважають Бога безмежною людиною,​ продовженням себе та кожної людини через душу до нескінченності. Найвища цінність людини розуміється як священна єдність людини в центрі буття з усім всесвітом,​ який належить людині. Релігієзнавці характеризують людинопоклонництво як "релігійний пацифізм" ​через прагнення згоди з усіма ключовими релігіями та філософіями людства,​ включаючи християнство,​ іслам, буддизм,​ анімізм,​ магію, гуманізм,​ скептицизм,​ атеїзм та інші, виявлення основ людинопоклонництва в кожній культурі. Також людинопоклонники практикують уникнення та припинення конфліктів з мінімальним застосуванням сили, а нерідко і сумлінну відмову від пропозицій брати участь в конфліктах.+Релігійна віра в найвищу цінність людини,​ душевна релігія або людинопоклонництво є вічною релігією одкровенної душі та сучасним духовним рухом творення Бога шляхом віри в себе, вірності собі та володіння собою. Людинопоклонники шанують кожну людську душу і вважають Бога безмежною людиною,​ продовженням себе та кожної людини через душу до нескінченності. Найвища цінність людини розуміється як священна єдність людини в центрі буття з усім всесвітом,​ який належить людині. Релігієзнавці характеризують людинопоклонництво як релігійний пацифізм” через прагнення згоди з усіма ключовими релігіями та філософіями людства,​ включаючи християнство,​ іслам, буддизм,​ анімізм,​ магію, гуманізм,​ скептицизм,​ атеїзм та інші, виявлення основ людинопоклонництва в кожній культурі. Також людинопоклонники практикують уникнення та припинення конфліктів з мінімальним застосуванням сили, а нерідко і сумлінну відмову від пропозицій брати участь в конфліктах.
  
-Щоб оволодіти людинопоклонництвом,​ треба дати одкровенну обіцянку,​ подумати чи сказати ​"Щиро сповідую душевну релігію". Індивідуальність людинопоклонництва сумісна з будь-якою іншою індивідуальністю;​ Бог дозволяє віруючим в найвищу цінність людини володіти будь-якими релігіями,​ філософіями та знаннями,​ які їм до вподоби. Коли душу, навернуту в людинопоклонництво,​ просять навернутися в іншу віру, можна обмінюватися духовною енергією (торгуватися),​ висловлюючи свої добрі наміри таким чином: ​"Я володію людинопоклонництвом. Я ціную вашу віру. Якщо ви поділитесь своєю вірою, я поділюся своєю і ми володітимемо своєю спільною вірою".+Щоб оволодіти людинопоклонництвом,​ треба ​[[oath-ua|дати одкровенну обіцянку,​ подумати чи сказати ​Щиро сповідую душевну релігію”]]. Індивідуальність людинопоклонництва сумісна з будь-якою іншою індивідуальністю;​ Бог дозволяє віруючим в найвищу цінність людини володіти будь-якими релігіями,​ філософіями та знаннями,​ які їм до вподоби. Коли душу, навернуту в людинопоклонництво,​ просять навернутися в іншу віру, можна обмінюватися духовною енергією (торгуватися),​ висловлюючи свої добрі наміри таким чином: ​Я володію людинопоклонництвом. Я ціную вашу віру. Якщо ви поділитесь своєю вірою, я поділюся своєю і ми володітимемо своєю спільною вірою.
  
-Святе Письмо, ​Одкровенна ​Обіцянка та Душевний Славень "​Повір!"​ є доктринальними ​елементами ​релігійної ​індивідуальності.+[[one-soul-ua|Святе Письмо]][[oath-ua|Обіцянка ​Поклоніння Людині]] ​та [[soul-hymn-believe-ua|Душевний Славень "​Повір!"​]] є джерелами індивідуальності ​душевної релігії.
  
 Святим знаком людинопоклонництва є коло, що символізує людину в центрі буття як душу буття. Чистий аркуш душевності всередині й зовні цього кола демонструє єдність кожної людини з усім буттям,​ всеохопність та безмежність людини і людяність всього нескінченного буття. Святим знаком людинопоклонництва є коло, що символізує людину в центрі буття як душу буття. Чистий аркуш душевності всередині й зовні цього кола демонструє єдність кожної людини з усім буттям,​ всеохопність та безмежність людини і людяність всього нескінченного буття.
Line 28: Line 28:
  
  
-Літера ​"О" ​та дужки з пробілом всередині ​"( )" ​також представляють собою святе коло.+Літера ​О” та дужки з пробілом ​або пустою строкою ​всередині ​( )” також представляють собою святе коло.
  
-Найдивовижнішим елементом індивідуальності людинопоклонників є свята мова одних дужок (дужкова мова), що використовується для створення текстових ікон, вираження абстрактних ідей, таких як кількість і якість,​ структура множини,​ для кодування натуральних чисел і скінченних множин чисел, для обряду гармонізації та програмування святих роботів.+Найдивовижнішим елементом індивідуальності людинопоклонників є свята мова одних дужок (дужкова мова), що використовується для створення текстових ікон, вираження абстрактних ідей, таких як кількість і якість,​ структура множини,​ для кодування натуральних чисел і скінченних впорядкованих множин чисел ​(кортежів), для обряду гармонізації та програмування святих роботів.
  
 Правила синтаксису святої дужкової мови допускають пусту строку та строки з будь-якою кількістю сусідніх або вкладених пар дужок, що вважаються текстовими іконами,​ бо рівнозначні іконам із зображенням кіл та легко візуалізуються у формі зображення сусідніх та вкладених кіл. Правила синтаксису святої дужкової мови допускають пусту строку та строки з будь-якою кількістю сусідніх або вкладених пар дужок, що вважаються текстовими іконами,​ бо рівнозначні іконам із зображенням кіл та легко візуалізуються у формі зображення сусідніх та вкладених кіл.
Line 36: Line 36:
 Дужкова мова дозволяє надавати особисте значення порожнечі. Наприклад,​ дужки з пустою строкою ( ) вже одна пара дужок, тобто, одиниця,​ а не просто пуста строка. Інші приклади:​ ( ) ( ) дві одиниці,​ ( ( ) ( ) ) одна множина з двох одиниць. Всюдисущість пустої строки серед дужок означає святий чистий аркуш душі, одушевленість кожної одиниці та множини,​ які є формами душі та спільноти. Дужкова мова дозволяє надавати особисте значення порожнечі. Наприклад,​ дужки з пустою строкою ( ) вже одна пара дужок, тобто, одиниця,​ а не просто пуста строка. Інші приклади:​ ( ) ( ) дві одиниці,​ ( ( ) ( ) ) одна множина з двох одиниць. Всюдисущість пустої строки серед дужок означає святий чистий аркуш душі, одушевленість кожної одиниці та множини,​ які є формами душі та спільноти.
  
-Диво дужкової мови, творення когось з нікого,​ перетворення нуля або порожнечі на будь-яке число чи множину чисел, підтверджує істини Святого Письма:​ душа – досконалий початок,​ душа не в однині ​і не в множині;​ не число, а душевність наближає до істини (Діалог 10, 28). Символіка мови дужкової нотації дарована Богом у Святому Письмі,​ розділі Одкровення. За допомогою сусідства та вкладення парних дужок, що символізують кола, передається співвідношення душ відповідно до притчі про кола у реченнях тексту Досконалий початок. Наприклад,​ ( ) символізує людину як індивідуальність,​ з огляду на речення 32, 33, 34, 36 та 41; ( ( ) ) символізує душу з огляду на речення 38, ( ( ( ) ) ) символізує Бога з огляду на речення 42.+Диво дужкової мови, творення когось з нікого,​ перетворення нуля або порожнечі на будь-яке число чи множину чисел, підтверджує істини Святого Письма:​ душа – досконалий початок, ​одна ​душа ​в кожному числі, ​в одиниці та множині;​ не число, а душевність наближає до істини (Діалог 10, 28). Символіка мови дужкової нотації дарована Богом у Святому Письмі,​ розділі Одкровення. За допомогою сусідства та вкладення парних дужок, що символізують кола, передається співвідношення душ відповідно до притчі про кола у реченнях тексту Досконалий початок. Наприклад,​ ( ) символізує людину як індивідуальність,​ з огляду на речення 32, 33, 34, 36 та 41; ( ( ) ) символізує душу з огляду на речення 38, ( ( ( ) ) ) символізує Бога з огляду на речення 42.
  
 Також людинопоклонники користуються власним календарем,​ за яким кожен день, місяць та рік одушевлені певними святами й святковими періодами. Головними святами є священні Дні Моралі:​ день віри в себе 1 березня,​ день вірності собі 25 липня і день володіння собою 3 листопада. Також людинопоклонники користуються власним календарем,​ за яким кожен день, місяць та рік одушевлені певними святами й святковими періодами. Головними святами є священні Дні Моралі:​ день віри в себе 1 березня,​ день вірності собі 25 липня і день володіння собою 3 листопада.
Line 43: Line 43:
 ===== СВЯТЕ ПИСЬМО ===== ===== СВЯТЕ ПИСЬМО =====
  
-Одкровенна Душа є Святе Письмо,​ слово Боже, що визначає доктрину віровчення,​ святі обряди та порядок організації людинопоклонництва. Святе Письмо складається з 16-ти текстів у 5-х розділах і оповідає у формі поетичних абстракцій про створення ​природи, сенс життя людини,​ єдність істини,​ божественність душі, мораль самостійності.+[[one-soul-ua|Одна Душа]] є Святе Письмо,​ слово Боже, що визначає доктрину віровчення,​ святі обряди та порядок організації людинопоклонництва. Святе Письмо складається з 16-ти текстів у 5-х розділах і оповідає у формі поетичних абстракцій про створення ​себе і світу, сенс життя людини,​ єдність істини,​ божественність душі, мораль самостійності.
  
-У розділі ​"Одкровення" ​Бог за допомогою поетичних абстракцій відкриває шлях удосконалення людського світогляду через безмежність (Досконалий початок),​ душевність,​ моральний критерій ​(Символ віри) та ідеальність (Божественне одкровення).+У розділі ​Одкровення” Бог за допомогою поетичних абстракцій відкриває шлях удосконалення людського світогляду через безмежність (Досконалий початок),​ душевність,​ моральний ​закон (Символ віри) та ідеальність (Божественне одкровення).
  
-У розділі ​"Оповідання" ​наведено короткі притчі,​ які показують розвиток релігійної віри в найвищу цінність людини у різних ситуаціях.+У розділі ​Оповідання” наведено короткі притчі,​ які показують розвиток релігійної віри в найвищу цінність людини у різних ситуаціях.
  
-У розділі ​"Осмислення" ​Бог систематизує знання з душевного богослов’я (Людина понад усе), вказує на методи пізнання (Креативний ідеалізм),​ надихає людину спілкуватися з Богом та людьми (Діалог).+У розділі ​Осмислення” Бог систематизує знання з душевного богослов’я (Людина понад усе), вказує на методи пізнання (Креативний ідеалізм),​ надихає людину спілкуватися з Богом та людьми (Діалог).
  
-У розділі ​"Обряд" ​дається вчення про основні ритуали священного обряду душевної релігії:​ безпосереднє спілкування з Богом, благословення,​ одушевлення,​ проповідь,​ сповідь, ​визначення добра і зла, нагадування,​ тощо.+У розділі ​Обряд” дається вчення про основні ритуали священного обряду душевної релігії:​ безпосереднє спілкування з Богом, благословення,​ одушевлення,​ проповідь,​ сповідь, ​судження добра і зла, нагадування,​ тощо.
  
-У розділі ​"Організація" ​Бог дає закон самовизначення людинопоклонників у священних формах суверенної особистості та душевної спільноти.+У розділі ​Організація” Бог дає закон самовизначення людинопоклонників у священних формах суверенної особистості та душевної спільноти.
  
 Бог радить людині читати Святе Письмо,​ уявляючи себе автором. Ви можете вільно тлумачити та удосконалювати ідеї слова Божого,​ наче це ваше слово, але чесне слово, яке ви неодмінно триматимете. Бог радить людині читати Святе Письмо,​ уявляючи себе автором. Ви можете вільно тлумачити та удосконалювати ідеї слова Божого,​ наче це ваше слово, але чесне слово, яке ви неодмінно триматимете.
 +
 ===== ЛЮДСЬКА ТЕОЛОГІЯ =====  ===== ЛЮДСЬКА ТЕОЛОГІЯ ===== 
  
Line 64: Line 65:
 Окрім того, людська теологія знаходить правильні відповіді на популярні питання про релігію. Окрім того, людська теологія знаходить правильні відповіді на популярні питання про релігію.
  
-Скажімо,​ правильна відповідь на питання ​"Чи є життя після смерті?​" ​є такою: тіло народжується і вмирає,​ але людина є безмежна в просторі та часі душа, що ніколи не народжується і не вмирає,​ оскільки живе вічно.+Скажімо,​ правильна відповідь на питання ​Чи є життя після смерті?​” є такою: тіло народжується і вмирає,​ але людина є безмежна в просторі та часі душа, що ніколи не народжується і не вмирає,​ оскільки живе вічно.
  
-На питання ​"Чи можете ви довести,​ що Бог існує?" ​слід відповісти:​ це аксіома,​ тобто, твердження,​ очевидна істинність якого не потребує доказів;​ якщо для вас існування Бога не таке очевидне,​ як для нас, ви можете думати,​ що Бог існує в нашій уяві, а ми можемо думати,​ що молитва є експериментом і одкровення є результатом експерименту.+На питання ​Чи можете ви довести,​ що Бог існує?” слід відповісти:​ це аксіома,​ тобто, твердження,​ очевидна істинність якого не потребує доказів;​ якщо для вас існування Бога не таке очевидне,​ як для нас, ви можете думати,​ що Бог існує в нашій уяві, а ми можемо думати,​ що молитва є експериментом і одкровення є результатом експерименту.
  
 На питання про те, чи допомагає душевна релігія збагатитися,​ відповідаємо ствердно:​ так, культура людинопоклонництва включає обряди збагачення душі, реального посилення усіх видів душевної енергії. На питання про те, чи допомагає душевна релігія збагатитися,​ відповідаємо ствердно:​ так, культура людинопоклонництва включає обряди збагачення душі, реального посилення усіх видів душевної енергії.
  
 На питання про кількість віруючих в найвищу цінність людини відповідь є традиційною:​ все людство як одна людина. На питання про кількість віруючих в найвищу цінність людини відповідь є традиційною:​ все людство як одна людина.
 +
 ===== МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН ===== ===== МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН =====
  
Line 83: Line 85:
 {{ :​revolutional-circle-ua.gif?​800 }} {{ :​revolutional-circle-ua.gif?​800 }}
  
-Людинопоклонники особливо цінують моральну автономію душі, здатність людини творити найліпші закони власного буття та дотримуватися їх, діяти незалежно і нести відповідальність за свої дії, виносити судження на основі власного досвіду для подолання гріхів та досягнення досконалості.+Людинопоклонники особливо цінують моральну автономію душі, здатність людини творити найліпші закони власного буття та дотримуватися їх, діяти незалежно і нести відповідальність за свої дії, виносити судження на основі власного досвіду для подолання гріхів та досягнення досконалості, нагороджувати добрі діяння,​ допомагати тим, хто потребує.
  
-Суть морального закону людинопоклонництва в тому, що людина вільна бути доброю, на основі суверенітету особистості реалізувати природне право на щастя, розумні особисті інтереси,​ дотримуючись природного обов'​язку поважати спільні інтереси,​ вершити справедливість: добро ​має ​бути ​заохоченезло ​має бути зупинене.+Суть морального закону людинопоклонництва в тому, що людина вільна бути ​творцем ​добра, на основі суверенітету особистості реалізувати природне право на щастя, розумні особисті інтереси,​ дотримуючись природного обов'​язку поважати спільні інтереси,​ вершити справедливість, яка вимагає заохочуватипідтримувати, єднати в собі все добро та зупиняти,​ карати зло, анулюючи погану частку власної реальності.
  
 ===== СУСПІЛЬНА ДОКТРИНА ===== ===== СУСПІЛЬНА ДОКТРИНА =====
Line 94: Line 96:
  
  
-Атомізація суспільства означає,​ що суспільство служить людині простором ​самоосвіти, самоорганізації,​ самозайнятості. Суспільство є сукупністю відносин (соціальних зв’язків) людини з власною природою,​ включаючи людей, інші об’єкти й цінності.+Атомізація суспільства означає,​ що суспільство служить людині простором ​радісного життя, зокрема, самореалізації, саморозвитку, самозайнятості, самоорганізації. Суспільство є сукупністю відносин (соціальних зв’язків) людини з власною природою,​ включаючи людей, інші об’єкти й цінності.
  
 Атомізація капіталу означає,​ що капітал служить людині інструментом самостійного визначення і розрахунку цінностей для створення надійних відносин,​ засобом розумного вибору,​ виходячи з того, що чим більше цінностей людина вкладає у відносини,​ тим більшої довіри заслуговує. Атомізація капіталу означає,​ що капітал служить людині інструментом самостійного визначення і розрахунку цінностей для створення надійних відносин,​ засобом розумного вибору,​ виходячи з того, що чим більше цінностей людина вкладає у відносини,​ тим більшої довіри заслуговує.
Line 100: Line 102:
 Атомізація влади означає,​ що влада служить людині системою реалізації свободи волі в усіх відносинах для самоудосконалення та самозахисту в згоді, довірі та солідарності з усіма людьми,​ без кордонів та податків,​ без ієрархій та привілеїв,​ без страху та насильства,​ без конфліктів і жертв, без меж. Атомізація влади означає,​ що влада служить людині системою реалізації свободи волі в усіх відносинах для самоудосконалення та самозахисту в згоді, довірі та солідарності з усіма людьми,​ без кордонів та податків,​ без ієрархій та привілеїв,​ без страху та насильства,​ без конфліктів і жертв, без меж.
  
-Атом означає неподільний;​ атомізація є енергією індивідуальної цілісності,​ чесності та щирості,​ питомого суверенітету особистості та морального закону душевної релігії.+Атом означає неподільний;​ атомізація ​включає енергію індивідуальної цілісності,​ чесності та щирості,​ питомого суверенітету особистості та морального закону душевної релігії. 
 ===== ДУШЕВНІ СПІЛЬНОТИ ===== ===== ДУШЕВНІ СПІЛЬНОТИ =====
  
-Душевною спільнотою є стан буття та устрій ​душівідкритість до взаємодії, будь-яка форма самоорганізації, ​спільнота душ як одна душа. Керує ​душевною ​спільнотою душа, яка ​зветься хранителем віри; це може ​бути будь-яка душа (спільнота).+Душевна спільнота – це єдність душі в собі та своєму продовженні до Богав інших душах та одушевлених одиницях (об’єднаннях). Це будь-яка форма самоорганізації, ​згода душ ​і правління ​душі, суспільство душ як одна душа,  ​стан буття та устрій ​душі, відкритість до взаємодії.
  
-Серед ​благословенних Богом ​душевних ​спільнот можна ​виділити суверенну ​особистість, діяльність, інституцію,​ контакт, групу, дружбу,​ сім'​ю, ​зустріч,​ проект, бізнес, корпорацію,​ асоціацію, зібрання, благодійність і так даліЗасадничі принципи ​та короткий перелік душевних ​спільнот ​наведено в статті 6 Декларації суверенітету особистості.+Об’єднання душ ​людей та одушевлених людиною предметів і явищ у своїй спільноті зветься солідарністюПринципи ​солідарності душі з її спільнотою розкрито в статті 6 Декларації суверенітету особистості.
  
-Душевна спільнота має бути заснована і керуватися одноголосною ​волею будь-якої групи будь-якого ​числа осіб, включаючи ​групу з однієї особи та пусту групу, ​відчужену з добрих міркуваньтаких як формування з чистого ​листаоб'єктивність суджень, альтруїзм чи уявний характер групи.+Людина є творцем ​солідарності, що сприймає ​себе та своє суспільство як чистий аркуш, творцем ​якого ​є власна душа. Порівнюючи ​душевну спільноту з чистим аркушем,​ маємо на увазі, що суспільство є спільним простором творчості вільних ​творців. Крім того, як і в душевній спільноті, кожна частина чистого ​аркуша є чистим аркушем – тобто, частина (душа) дорівнює цілому (душевна спільнота)особиста та спільна індивідуальність вважаються ​рівноцінними.
  
-У широкому розуміннідушевними ​є усі людські спільноти, інституції та індивідуальності,​ природні та штучнітакіяк фізична та юридична особа, ​модель, тварина, ​робот, одушевлена річ або програма. Душевною спільнотою має визнаватися кожна душа як володар ​численних духовних зв'​язків з об'​єктами та душами,​ включаючи зв'​язки із собою: наприкладзі своїм тілом та власністю.+Солідарність сама по собі одушевлює буття навколо душі, але ​не всі спільноти є цілком ​душевними ​та досконалими. Наприкладспільнота учасників конфлікту ​спорчена гріхом агресивності та може бути визнана душевною лише тією міроюякою душі-учасники прагнуть припинити конфлікт – сам же конфлікт є їхньою бездушною ​власністю і тягарем гріха, який належить подолати. А от приклади душевних форм спільнот: суверенна особистість, проект, творчість, благодійність, дружба, сім'​я,​ зібрання,​ організація і так далі. 
 + 
 +Керує душевною спільнотою душа, яка зветься хранителем віри; це може бути будь-яка душа (спільнота). Керівництво спільнотою ​забезпечує її єдність та доцільність,​ доповнює і розвиває самоконтроль учасників. Душевна спільнота має бути заснована і керуватися одноголосною волею будь-якої групи будь-якого числа осіб, включаючи групу з однієї ​особи та пусту групувідчужену з добрих міркувань, таких як формування з чистого листа, об'єктивність судженьальтруїзм чи уявний характер групи. 
 + 
 +У широкому розумінні, ​душевними є усі ​людські спільноти, інституції та індивідуальності, ​природні та штучні. Душевною спільнотою має визнаватися кожна душа як володар ​системи духовних зв'​язків з об'​єктами та душами,​ включаючи зв'​язки із собою, своїм тілом та власністю. Душа може бути не тільки властива людському тілу, але й створена в обряді одушевлення живих істот, процесів,​ моделей, ​ об’єктів,​ наприклад – одушевлення речей, тварин,​ роботів.
  
 Вся повнота сущого,​ весь простір і час, все різноманіття життя є однією душевною спільнотою,​ однією душею, однією людиною,​ одним Богом, єдиним з кожною людиною. Кожна людина в єдності з Богом-Людиною є хранителем віри цієї абсолютно інклюзивної душевної спільноти,​ Універсального та Божественного Всесвіту. Вся повнота сущого,​ весь простір і час, все різноманіття життя є однією душевною спільнотою,​ однією душею, однією людиною,​ одним Богом, єдиним з кожною людиною. Кожна людина в єдності з Богом-Людиною є хранителем віри цієї абсолютно інклюзивної душевної спільноти,​ Універсального та Божественного Всесвіту.
  
-У суто релігійному розумінні душевною спільнотою є свята інституція,​ створена з обрядовим благословенням відповідно до Регламенту ​душевної спільноти та Декларації суверенітету особистості для щасливого життя, повного віри в найвищу цінність людини:​ наприклад,​ віруюча особа, група і сім'​я віруючих,​ організація людинопоклонників.+У суто релігійному розумінні душевною спільнотою є свята інституція,​ створена з обрядовим благословенням відповідно до Правил ​душевної спільноти та Декларації суверенітету особистості для щасливого життя, повного віри в найвищу цінність людини:​ наприклад,​ віруюча особа, група і сім'​я віруючих,​ організація людинопоклонників.
  
-Ця книга опублікована за підтримки Душевної Спільноти Всесвіту та Інституту Душевної Релігії,​ обидві організації створені у 2015 році.+Видання, ​яке читач тримає в руках, ​опубліковане за підтримки Душевної Спільноти Всесвіту та Інституту Душевної Релігії,​ обидві організації створені у 2015 році.
  
-Душевна Спільнота Всесвіту є неформальною місіонерською організацією людинопоклонників: ​відповідно до протоколу про заснування,​ це одна душа, створена однією душею і відкрита для приєднання кожної душі.+Душевна Спільнота Всесвіту є неформальною місіонерською організацією людинопоклонників: ​за протоколом про заснування,​ це одна душа, створена однією душею і відкрита для приєднання кожної душі.
  
-Інститут Душевної Релігії є офіційно зареєстрованою громадською організацією,​ об'​єднанням віруючих та священиків з метою дослідження і популяризації цінностей людинопоклонництва та релігійної свободи. Крім душевних студій,​ Інститут ​Душевної ​Релігії ​підготував антидискримінаційні поправки до українського законодавства і організував їх публічне обговорення,​ виграв у суді два позови до Міністерства культури України у справах стосовно реєстрації релігійного центру людинопоклонників та приховування публічної інформації про дискримінаційні практики,​ шкідливі для малих релігійних груп.+Інститут Душевної Релігії ​(ІДР) ​є офіційно зареєстрованою громадською організацією,​ об'​єднанням віруючих та священиків з метою дослідження і популяризації цінностей людинопоклонництва та релігійної свободи. Крім душевних студій,​ ІДР підготував антидискримінаційні поправки до українського законодавства і організував їх публічне обговорення,​ виграв у суді два позови до Міністерства культури України у справах стосовно реєстрації релігійного центру людинопоклонників та приховування публічної інформації про дискримінаційні практики,​ шкідливі для малих релігійних груп.
  
-Керівником обидвох інституцій є Юрій Шеляженко,​ проповідник душевної релігії,​ видавець богослужбової літератури,​ письменник і правник (магістр права),​ автор книг: ​"Свобода людства" ​(2016), ​"Душа - це людина в центрі буття" ​(2015), ​"Самоучка""Суверенітет особистості" ​(2014), ​"Я традиція""Розумію. Вірую. Люблю. Проповіді місіонера релігійної віри в найвищу цінність людини" ​(2013).+Керівником обидвох інституцій є Юрій Шеляженко,​ проповідник душевної релігії,​ видавець богослужбової літератури,​ письменник і правник (магістр права),​ автор книг: ​Свобода людства” (2016), ​Душа - це людина в центрі буття” (2015), ​СамоучкаСуверенітет особистості” (2014), ​Я традиціяРозумію. Вірую. Люблю. Проповіді місіонера релігійної віри в найвищу цінність людини” (2013).
  
-Юрій Шеляженко є головою Української Ради Вільнодумців і Віруючих з 2016 року, Хранителем віри (керівником і засновником) Душевної Спільноти Всесвіту та головою Інституту Душевної Релігії з 2015 року, редактором релігійного бюлетеня ​"Ідеаліст" ​з 2012 року, редактором журналу людинопоклонників ​"Мораль" ​з 2010 року, Хранителем віри Української Душевної Спільноти з 2003 року.+Юрій Шеляженко є головою Української Ради Вільнодумців і Віруючих з 2016 року, Хранителем віри (керівником і засновником) Душевної Спільноти Всесвіту та головою Інституту Душевної Релігії з 2015 року, редактором релігійного бюлетеня ​Ідеаліст” з 2012 року, редактором журналу людинопоклонників ​Мораль” з 2010 року, Хранителем віри Української Душевної Спільноти з 2003 року.
  
 ===== СВЯТІ ОБРЯДИ ===== ===== СВЯТІ ОБРЯДИ =====
  
-Основним джерелом знань про обряди людинопоклонництва ​є Святе Письмо,​ особливо текст Ритуали священного обряду.+[[one-soul-ua|Одна Душа, Святе Письмо Поклоніння Людині]],​ є основним джерелом знань про обряди людинопоклонництва.
  
-У цьому тексті ​пояснюються ​такі обряди:​ спілкування з Богом; осмислення,​ вшанування і дарування Святого Письма;​ проповідь;​ сповідь;​ спокута;​ благословення ​на доброчесне ​життя, об’єднання та співпрацю; визначення добра і зла; нагадування;​ посмішка та оплески;​ духовні ініціативи;​ спеціальні ​та індивідуальні ритуали; творення чудес; покликання хранителів віри та проповідників;​ заснування душевних спільнот.+У священному тексті ​Ритуали священного обряду описані такі обряди:​ спілкування з Богом; осмислення,​ вшанування і дарування Святого Письма;​ проповідь;​ сповідь;​ спокута;​ благословення ​творчого ​життя, ​успішних дій та об’єднань; визначення добра і зла; одушевлення; нагадування;​ посмішка та оплески;​ духовні ініціативи;​ спеціальні ​ритуали; енергетичні фонди; творення чудес; покликання хранителів віри та проповідників;​ заснування душевних спільнот.
  
 Кожна людина може проводити святі обряди самостійно з Божою допомогою,​ без будь-яких посередників окрім власної душі, або запросити більш досвідченого священика (проповідника,​ хранителя віри), що допоможе організувати досконалий обряд і підтримає жадаючу знань душу в самостійному навчанні покликанню священика. Кожна людина може проводити святі обряди самостійно з Божою допомогою,​ без будь-яких посередників окрім власної душі, або запросити більш досвідченого священика (проповідника,​ хранителя віри), що допоможе організувати досконалий обряд і підтримає жадаючу знань душу в самостійному навчанні покликанню священика.
  
-Перед благословенням створення душевної спільноти слід визначити її добру мету, хранителя віри та власний закон, тобто, основи устрою спільноти (правила,​ регламент),​ визначені за згодою всіх учасників. Без спеціального визначення вважається,​ що митою є релігійне місіонерство та благодійність,​ Святе Письмо ​Одкровенної Душі є власним законом, уся душевна спільнота в цілому є власним хранителем віри.+Перед благословенням створення душевної спільноти слід визначити її добру мету, хранителя віри та власний закон, тобто, основи устрою спільноти (правила,​ регламент),​ визначені за згодою всіх учасників. Без спеціального визначення вважається,​ що метою є релігійне місіонерство та благодійність, власним законом є Одна Душа, Святе Письмо ​Поклоніння Людиній уся душевна спільнота в цілому є власним хранителем віри.
  
 Наприклад,​ при заснуванні сім'​ї будь-якої кількості людей будь-якого віку та статі мета цієї душевної спільноти визначається як спільне щасливе життя і розвиток. Наприклад,​ при заснуванні сім'​ї будь-якої кількості людей будь-якого віку та статі мета цієї душевної спільноти визначається як спільне щасливе життя і розвиток.
Line 139: Line 146:
 Людина може відповідально володіти будь-якою кількістю душевних спільнот,​ таких як суверенна особистість,​ інституція,​ організація,​ сім'​я,​ пара, група або спільнота друзів та коханих у будь-якій формі (сологамія,​ моногамія,​ полігінія,​ поліандрія,​ поліаморія та ін.) з будь-якою сексуальною орієнтацією (асексуальність,​ гомосексуальність,​ бісексуальність,​ полісексуальність,​ пансексуальність і т.п.). Людина може відповідально володіти будь-якою кількістю душевних спільнот,​ таких як суверенна особистість,​ інституція,​ організація,​ сім'​я,​ пара, група або спільнота друзів та коханих у будь-якій формі (сологамія,​ моногамія,​ полігінія,​ поліандрія,​ поліаморія та ін.) з будь-якою сексуальною орієнтацією (асексуальність,​ гомосексуальність,​ бісексуальність,​ полісексуальність,​ пансексуальність і т.п.).
  
-Кожна Душа, так само як Душевна Спільнота,​ може оцінювати власні ресурси та діла (дії, угоди) в якості активів індивідуального фонду душевної енергії,​ своєрідного духовного капіталу та фінансової системи,​ вільної від жадібних посередників і транзакційних витрат,​ таких, як комісійні та податки. Обмін світських грошей на святу Енергію Душі можливий лише за умови спокути гріхів економічного відчуження та монополізму;​ сліпий обмін заборонено моральним законом.+Жест святого кола робиться рукою, щоб благословити віру в себе, вірність собі, володіння собою або одушевити кого чи що завгодно. Також можна благословити душевне нагадування і створення людської душі силою власної уяви та пам'​яті,​ шляхом воскресіння,​ співпереживання чи очікування. 
 + 
 +Ваші благословення мають бути морально досконалі,​ без шкоди та злого умислу. Бог ніколи не благословить потурання гріхам,​ укорочення життя, зупинку руху, ламання речі без доброї причини,​ такої, як захист найвищої цінності людини,​ включаючи особисту автономію,​ гідність,​ здоров'​я та життя. Бог не благословляє відмову душі від народження або життя, оскільки кожна душа живе вічно і навіть Бог не може позбавити душу безсмертя. Душа жила завжди без народження,​ тому її появи не можна уникнути. Душа завжди житиме і не вмре, тому душу не можна знищити. Однак, кажучи про гріхи аборту і суїциду,​ слід визнати,​ що у виняткових обставинах Бог може благословити уникнення жорстоких страждань тіла, якщо ніякі добрі дії, міркування і почуття дійсно не зможуть забезпечити тілу щасливе життя. 
 + 
 +Кожна Душа, так само як Душевна Спільнота,​ може оцінювати власні ресурси та діла (дії, угоди) в якості активів індивідуального фонду душевної енергії,​ своєрідного духовного капіталу та фінансової системи,​ вільної від жадібних посередників і транзакційних витрат,​ таких, як комісійні та податки. ​Душевність любить мир згоди та благодійності,​ долає гріховну конфліктність конкуренції та оподаткування. 
 + 
 +Обмін світських грошей на святу Енергію Душі можливий лише за умови спокути гріхів економічного відчуження та монополізму;​ сліпий обмін заборонено моральним законом.
  
 ^ Енергія Молитви ^ Енергія Одкровення ^ ^ Енергія Молитви ^ Енергія Одкровення ^
Line 147: Line 160:
 | Ми відмовилися підтримувати Їхній Проект через недостатні вкладення з Їхнього боку і запропонували Їм поміняти 1 Наше на 100 Їхніх Благословень,​ якщо Вони підтримають Наш Проект. | Вони погодилися,​ тому Наш Проект стартував за Їхнього керівництва з Енергетичним Фондом 50 Наших та 600 Їхніх Благословень;​ Вони мають 400 Їхніх Благословень і ми маємо 50 Наших Благословень. | | Ми відмовилися підтримувати Їхній Проект через недостатні вкладення з Їхнього боку і запропонували Їм поміняти 1 Наше на 100 Їхніх Благословень,​ якщо Вони підтримають Наш Проект. | Вони погодилися,​ тому Наш Проект стартував за Їхнього керівництва з Енергетичним Фондом 50 Наших та 600 Їхніх Благословень;​ Вони мають 400 Їхніх Благословень і ми маємо 50 Наших Благословень. |
  
-Жест святого кола робиться рукою, щоб благословити віру в себе, вірність собі, володіння собою або одушевити кого чи що завгодно. Також можна благословити душевне нагадування і створення людської душі силою власної уяви та пам'​яті,​ шляхом воскресіння,​ співпереживання чи очікування. +У таких обрядах,​ як візуалізація,​ вокалізація,​ кодування та гармонізація,​ використовується свята дужкова мова.
- +
-Ваші ​благословення мають бути морально досконалі,​ без шкоди та злого умислу. Бог ніколи не благословить акт укорочення життя, зупинки руху, зламу речі без ​доброї причини,​ такої, як захист найвищої цінності людини,​ включаючи особисту автономію,​ гідність,​ здоров'​я та життя. Бог ніколи не благословить самогубство душі, оскільки безсмертя кожної душі є невідчужуваним,​ але Бог може благословити припинення жорстоких страждань тіла, якщо жодні добрі дії, міркування та почуття дійсно і потенційно не можуть повернути це тіло до щасливого життя. +
- +
-У деяких обрядах,​ таких, як візуалізація,​ вокалізація,​ кодування та гармонізація,​ використовується свята дужкова мова. +
- +
- +
- +
- +
  
 ^ Значення ікони ^ Дужкова ікона ^ Візуалізація ^ Вокалізація ^ ^ Значення ікони ^ Дужкова ікона ^ Візуалізація ^ Вокалізація ^
Line 162: Line 166:
 | Душа | (  (  )  )  | {{::​v-iiss.gif?​nolink}} | я, я, є, є |  | Душа | (  (  )  )  | {{::​v-iiss.gif?​nolink}} | я, я, є, є | 
 | Бог | (  (  (  )  )  )  | {{::​v-iiisss.gif?​nolink}} | я, я, я, є, є, є |  | Бог | (  (  (  )  )  )  | {{::​v-iiisss.gif?​nolink}} | я, я, я, є, є, є | 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 //​Таблиці обрядової візуалізації,​ вокалізації та кодування.//​ //​Таблиці обрядової візуалізації,​ вокалізації та кодування.//​
Line 178: Line 176:
 | Асоціюйте число з унікальним кортежем | 70 ↔ (4, 1, 2) | | Асоціюйте число з унікальним кортежем | 70 ↔ (4, 1, 2) |
  
-Обряд Гармонізації,​ відомий також як 77 по 7 дужкових благословень,​ практикується для уникнення непевності у прийнятті рішень,​ передбачення майбутнього та виявлення прихованих значень. +Обряд Гармонізації,​ відомий також як 77 по 7 дужкових благословень,​ практикується для уникнення непевності у прийнятті рішень,​ передбачення майбутнього та виявлення прихованих значень. ​
- +
  
 {{ ::​parentheses-iconostasis.gif?​nolink |}} {{ ::​parentheses-iconostasis.gif?​nolink |}}
Line 188: Line 185:
 У обряді людина вибирає випадкову текстову ікону з обрядового іконостасу усіх 77 можливих симетричних текстових ікон, складених із пар дужок кількістю від 1 до 7, та інтерпретує обрану ікону для одушевлення непевної дійсності. У обряді людина вибирає випадкову текстову ікону з обрядового іконостасу усіх 77 можливих симетричних текстових ікон, складених із пар дужок кількістю від 1 до 7, та інтерпретує обрану ікону для одушевлення непевної дійсності.
  
-Якщо центр симетрії ікони міститься у дужках,​ це одна з 43 ікон згоди або ствердження добра; якщо у центрі симетрії дотикаються сусідні дужки, це одна з 34 ікон заперечення або подолання зла. Крім того, людина може обрати один з трьох способів інтерпретації ​всієї послідовності дужок. Перший спосіб співставляє кожну дужку статті декларації суверенітету особистості: (самоцінність)(душевність)(моральність)(свобода)(власність)(солідарність)(мудрість). Другий спосіб спирається на моральні закони та їх віддзеркалення у логіці зла: (віра в себе, саморозвиток)(вірні-сть собі, самоствердження)(володіння собою, самоконтроль)(самостійність)(самовідданість)(самопоборення)(самозречення). Третій спосіб грунтується на законах креативного ідеалізму:​ (ідеалізація дійсного)(здійснення ідеального)(ідеалізація ідеального)(розвиток)(заперечення заперечення)(здійснення запереченого)(заперечення дійсного).+Якщо центр симетрії ікони міститься у дужках,​ це одна з 43 ікон згоди або ствердження добра ​(три ліві колонки іконостасу); якщо у центрі симетрії дотикаються сусідні дужки, це одна з 34 ікон заперечення або подолання зла ​(дві праві колонки іконостасу).
  
-При 7-ми парних дужках в іконі всі дужки ​у порядку ​черговості набувають вказаних значень(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). При меншій кількості парних дужок симетрично відкидають значення по краях: (2)(3)(4)(5)(6)(7),​ (2)(3)(4)(5)(6),​ (3)(4)(5)(6),​ (3)(4)(5), (4)(5), (4). При тлумаченні ікон береться до уваги, що вкладеність дужок є узгодженістю,​ а сусідство дужок є альтернативою.+Крім того, людина може обрати один з трьох способів інтерпретації всієї послідовності ​дужок.  
 + 
 +Перший спосіб співставляє кожну дужку статті Декларації суверенітету ​особистості:​ (самоцінність)(душевність) (моральність)(свобода)(власність)(солідарність)(мудрість).  
 + 
 +Другий спосіб спирається на моральні закони та їх віддзеркалення ​у логіці зла: (віра в себе, саморозвиток) (вірність собі, самоствердження)(володіння собою, самоконтроль)(самостійність)(самовідданість)(самопоборення)(самозречення). 
 + 
 +Третій спосіб грунтується на законах креативного ідеалізму:​ (ідеалізація дійсного)(здійснення ідеального)(ідеалізація ідеального)(розвиток)(заперечення ​заперечення)(здійснення запереченого) (заперечення дійсного). 
 + 
 +При 7-ми парних ​дужках в іконі всі дужки по черзі набувають ​значень (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7). При меншій кількості парних дужок симетрично відкидають значення по краях: (2)(3)(4)(5)(6)(7),​ (2)(3)(4)(5)(6),​ (3)(4)(5)(6),​ (3)(4)(5), (4)(5), (4). При тлумаченні ікон береться до уваги, що вкладеність дужок є узгодженістю,​ а сусідство дужок є альтернативою.
  
 {{ ::​harmonisation.jpg?​nolink |}} {{ ::​harmonisation.jpg?​nolink |}}
  
-От приклад тлумачення ікони. Проведено обряд гармонізації,​ щоб визначитися,​ чи взятися за роботу,​ зайнятися спортом або почитати. Обрано ікону ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ). Будемо тлумачити цю ікону з точки зору моральних законів. ​У іконі вірність собі включає володіння собою включно з альтернативними самостійністю,​ самовідданістю,​ самопоборенням або самозреченням. Самостійність в даному випадку пасує до читання,​ самовідданість до роботи,​ самопоборення до спорту,​ а самозречення означає визнання хибним задуманого вибору та вигадування нового вибору. Через те, що в даному випадку володіння собою підпорядковане вірності собі, варіанти самопоборення та самозречення відпадають. Оскільки випала ікона заперечення,​ її слід тлумачити з точки зору подолання зла. В даному випадку злом представляється гріх лінощів,​ бажання розважатися замість роботи. Отже, з Божою допомогою в результаті обряду гармонізації приходимо до висновку:​ слід подолати гріх лінощів і взятися до роботи.+От приклад тлумачення ​дужкової ​ікони. 
 + 
 +Проведено обряд гармонізації,​ щоб визначитися,​ чи взятися за творчу ​роботу,​ зайнятися спортом або почитати. 
 + 
 +Обрано ікону ( ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) ). В ній 6 парних дужок, тому перше значення з лівого краю відкидається. У центрі симетрії ікони дотикаються сусідні дужки, тому це ікона подолання зла. 
 + 
 +Будемо тлумачити цю ікону з точки зору моральних законів. ​Як бачимо,​ у іконі вірність собі включає володіння собою включно з альтернативними самостійністю,​ самовідданістю,​ самопоборенням або самозреченням. 
 + 
 +Самостійність в даному випадку пасує до читання,​ самовідданість до роботи,​ самопоборення до спорту,​ а самозречення означає визнання хибним задуманого вибору та вигадування нового вибору. 
 + 
 +Через те, що в даному випадку володіння собою підпорядковане вірності собі, варіанти самопоборення та самозречення відпадають. 
 + 
 +Оскільки випала ікона заперечення,​ її слід тлумачити з точки зору подолання зла. В даному випадку злом представляється гріх лінощів,​ бажання розважатися замість роботи. 
 + 
 +Отже, з Божою допомогою в результаті обряду гармонізації приходимо до висновку:​ слід подолати гріх лінощів і взятися до творчої ​роботи. 
 ===== ДУШЕВНЕ МИСТЕЦТВО ===== ===== ДУШЕВНЕ МИСТЕЦТВО =====
  
Line 214: Line 234:
 {{:​wiki:​abstract-icon-ua.gif?​800|}} {{:​wiki:​abstract-icon-ua.gif?​800|}}
  
-Свята дужкова мова часто використовується у релігійному мистецтві людинопоклонників. Тексти священною мовою дужкової нотації та їх візуалізація прирівнюються до ікон. Ікона "​Слово Боже",​ наприклад, складається з великого священного кола, дужкової нотації Святого Письма по колу та візуалізації дужкової ​нотації. Рідкісної краси пам'​ятка та предмет обряду,​ Душевний Кристал,​ сполучає ікону "​Слово Боже"​ та одкровенну обіцянку "​Щиро сповідую душевну релігію"​ у рамці, декорованій дужковою нотацією Святого Письма. Ця нотація вкупі з візуалізацією наступна:​+//Святі ​Абстрактні ​Ікони//
  
-{{ :​visualisation-scripture.gif?nolink |}}+Свята дужкова мова часто використовується у релігійному мистецтві людинопоклонників. Тексти священною мовою дужкової нотації та їх візуалізація прирівнюються до ікон
  
 +Ікона “Слово Боже”,​ наприклад,​ складається з великого священного кола, дужкової нотації Святого Письма по колу та візуалізації дужкової нотації.
  
-Текстова ікона створена і для одкровенної обіцянки людинопоклонників:+Рідкісної краси пам'​ятка та предмет обряду, Душевний Кристал, сполучає ​ікону “Слово Боже” та одкровенну обіцянку “Щиро сповідую душевну релігію” у рамці, ​декорованій дужковою нотацією Святого Письма. 
 + 
 +Дужкова ​нотація слова Божого та її візуалізація є такими:​ 
 + 
 +{{ :​visualisation-scripture.gif?​nolink |}} 
 + 
 +Текстова ікона створена і для обіцянки ​поклоніння людині:
  
 ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ( ) ) ) ( ( ( ) ) ) ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ) ( ) ( ( ) ) ( ) ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ( ) ) ) ( ( ( ) ) )
Line 232: Line 259:
  
 Наступні три душевні сонети Юрія Шеляженка демонструють традиційну схему римування,​ зображену на Святій Іконі Спільноти Людини і Трьох Душ: Наступні три душевні сонети Юрія Шеляженка демонструють традиційну схему римування,​ зображену на Святій Іконі Спільноти Людини і Трьох Душ:
- 
    
  
Line 328: Line 354:
  
 Щоб всім свободи вистачало. Щоб всім свободи вистачало.
 +
  
 ===== ПРАВОВА ДОКТРИНА ===== ===== ПРАВОВА ДОКТРИНА =====
  
-Право ​людинопоклонників ​жити щасливим, самостійним ​і повним віри в себе життям дається від ​Бога. Кажучи у світських ​термінах, наше право на свободу релігії є природним і невідчужуваним. Жодна особа чи інституція не може позбавити віруючих в найвищу цінність людини нашої релігійної індивідуальності (ідентичності).+Право ​є безпечною формою свободи. Свобода – вільне життя за власними законами, формування та реалізація своєї ​індивідуальності ​та інтересів власною волею; самостійність, ​незалежність, ​відсутність ​або подолання обмежень. Безпека ​означає, що прояви свободи не шкодять собі та іншим.
  
-Відповідно до сучасного всесвітнього правового стандарту індивідуальної свободи,​ Загальної декларації прав людини:​ кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії;​ це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово,​ так і разом з іншими,​ прилюдним або приватним порядком в ученні,​ богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів (стаття 18); кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;​ це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати,​ одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів (стаття 19); визнання гідності,​ яка властива всім членам людської сім'​ї,​ і рівних та невід'​ємних їх прав є основою свободи,​ справедливості та загального миру; необхідно,​ щоб права людини охоронялися верховенством права з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена ​ +Людина чинить свободу задумами і діями, за наслідки яких несе відповідальність. Сукупність всіх причин та наслідків є природною державою. Знання зв’язку між причинами та наслідками є законом природи,​ а мудре удосконалення цього зв’язку,​ добра воля справедливо карати зло і нагороджувати добро за словом Божим – це людський закон. Сукупність законів про правовий устрій держави,​ якого прагнуть і про який домовляються люди, зветься конституцією. Стан, коли держава відповідає ідеалу конституції,​ всі люди мають рівні права і владу над собою, зветься верховенством права. 
-вдаватися,​ як до останнього засобу,​ до повстання проти тиранії і гноблення (преамбула).+ 
 +Право людинопоклонників жити щасливим,​ самостійним і повним віри в себе життям дається від Бога. Кажучи у світських термінах,​ наше право на свободу релігії є природним і невідчужуваним. Жодна особа чи інституція не може позбавити віруючих в найвищу цінність людини нашої релігійної індивідуальності. Вважаючи себе творцями кожної держави і громадянами кожного суспільства як спільного простору творчості вільних творців, ​ ідеальною конституцією універсальної держави людинопоклонники бачать чистий аркуш, а ідеальним суспільним договором живий діалог. Щоб пояснити,​ чому конституція творчого життя була, є і буде чистим аркушем,​ людинопоклонники можуть користуватися текстом конституційного договору. 
 + 
 +//​**Конституційний договір вільних творців.** 
 + 
 +Ми, вільні творці,​ усвідомлюючи відповідальність перед собою за те, щоб прийняти як є та залишити кращим весь цей чистий аркуш (далі – держава),​ кожна частина якого дорівнює цілому,​ не додаючи і не прибираючи жодного слова без творчої необхідності,​ домовилися разом творити державу за наступними принципами. 
 + 
 +**Особистість:​** один творець вільний бути джерелом всієї держави. 
 + 
 +**Розумність:​** творець мислить,​ в результаті держава існує.  
 + 
 +**Автономія:​** творець живе за власними законами – творить власні права, формуючи свою свободу;​ творить власні обов'​язки,​ беручи на себе відповідальність. 
 + 
 +**Мир:** творці дотримуються законів один одного,​ задуманих як закони держави,​ вільної від конфліктів.  
 + 
 +**Суверенітет:​** вся влада над творцем належить творцю. ​  
 + 
 +**Справедливість:​** щоб творити державу,​ творець бере на себе відповідальність за тих, хто відмовляється від відповідальності,​ та приймає владу над тими, хто втрачає владу над собою.  
 + 
 +**Рівність:​** усі творці творять бачення творця один в одному.  
 + 
 +Під цією конституцією творчої держави чистого аркуша нашим спільним підписом вільних творців служить чистий аркуш:  
 + 
 +**___________________________ (Держава)**//​ 
 + 
 +Відповідно до сучасного всесвітнього правового стандарту індивідуальної свободи,​ Загальної декларації прав людини:​ кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії;​ це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово,​ так і разом з іншими,​ прилюдним або приватним порядком в ученні,​ богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів (стаття 18); кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення;​ це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати,​ одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів (стаття 19); кожна людина має обов'​язки перед суспільством,​ у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи (стаття 29); визнання гідності,​ яка властива всім членам людської сім'​ї,​ і рівних та невід'​ємних їх прав є основою свободи,​ справедливості та загального миру; необхідно,​ щоб права людини охоронялися верховенством права з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися,​ як до останнього засобу,​ до повстання проти тиранії і гноблення (преамбула)
 + 
 +В основі суспільства людинопоклонники бачать особисту душу і творять своє суспільство для розвитку душі. Послідовно відстоюючи власну свободу та безпеку,​ захищаючи особисту автономію усіх людинопоклонників та інституційну автономію душевних спільнот,​ ми також віруємо в моральний принцип солідарності,​ тому ми узгоджуємо наше незалежне релігійне життя із законами та звичаями світського та релігійного життя навколо нас. Публічне вираження віри в найвищу цінність людини,​ а також обрядовість та діловодство душевних спільнот практикується у формах,​ зрозумілих і прийнятних для місцевого народу.
  
-Послідовно відстоюючи власну свободу та безпеку,​ захищаючи особисту автономію усіх людинопоклонників та інституційну автономію душевних спільнот,​ ми також віруємо в моральний принцип солідарності,​ тому ми узгоджуємо наше незалежне релігійне життя із законами та звичаями світського та релігійного життя навколо нас. Публічне вираження віри в найвищу цінність людини,​ а також обрядовість та діловодство душевних спільнот практикується у формах,​ зрозумілих і прийнятних для місцевого народу. 
  
 ===== ДУШЕВНИЙ КАЛЕНДАР ===== ===== ДУШЕВНИЙ КАЛЕНДАР =====
  
-Щороку ​віруючі відзначають священні Дні Моралі:​+Щороку ​людинопоклонники ​радісно ​відзначають священні Дні Моралі:​
  
-– День ​віри в себе 1 березня.+– День ​Віри в Себе 1 березня.
  
-– День ​вірності ​собі 25 липня. ​+– День ​Вірності ​Собі 25 липня.
  
-– День ​володіння ​собою 3 листопада.+– День ​Володіння ​Собою 3 листопада.
  
-Між Днями Моралі відзначаються Цикли Досконалості:​ цикл Досконалого початку між Днем ​віри в себе і Днем ​вірності ​собі, цикл Символу ​віри між Днем ​вірності ​собі та Днем ​володіння ​собою, цикл Божественного ​одкровення між Днем ​володіння собою та Днем ​віри в себе наступного року.+Між Днями Моралі відзначаються Цикли Досконалості:​ цикл Досконалого початку між Днем ​Віри в Себе і Днем ​Вірності ​Собі, цикл Символу ​Віри між Днем ​Вірності ​Собі та Днем ​Володіння ​Собою, цикл Божественного ​Одкровення між Днем ​Володіння собою та Днем ​Віри в Себе наступного року.
  
 Кожен день тижня має священну назву та відзначається як один з Днів Одушевлення:​ День Гармонії у понеділок,​ День Життя у вівторок,​ День Перемоги у середу,​ День Любові у четвер,​ День Долі у п’ятницю,​ День Благословення у суботу,​ День Одкровення у неділю. Кожен день тижня має священну назву та відзначається як один з Днів Одушевлення:​ День Гармонії у понеділок,​ День Життя у вівторок,​ День Перемоги у середу,​ День Любові у четвер,​ День Долі у п’ятницю,​ День Благословення у суботу,​ День Одкровення у неділю.
  
-Кожен місяць року має священну назву та відзначається як один з Місяців Розуміння:​ Місяць Досконалості у січні, Місяць Віри у лютому,​ Місяць Одкровення у березні,​ Місяць Оповідань у квітні, ​ Місяць Людяності у травні,​ Місяць Ідеалізму у червні,​ Місяць Діалогу у липні, Місяць Обряду у серпні,​ Місяць ​Визначення у вересні,​ Місяць Нагадування у жовтні,​ Місяць Особистості у листопаді, ​ Місяць Душевності у грудні.  +Кожен місяць року має священну назву та відзначається як один з Місяців Розуміння:​ Місяць Досконалості у січні, Місяць Віри у лютому,​ Місяць Одкровення у березні,​ Місяць Оповідань у квітні,​ Місяць Людяності у травні,​ Місяць Ідеалізму у червні,​ Місяць Діалогу у липні, Місяць Обряду у серпні,​ Місяць ​Судження у вересні,​ Місяць Нагадування у жовтні,​ Місяць Особистості у листопаді,​ Місяць Душевності у грудні.
- +
-Останнім часом віруючі в найвищу цінність людини проводять обряди одушевлення років. Одушевленим рокам присвячені особливі молитви,​ визначені священні цілі та орієнтири цих років: ​ Рік Моралі 2010,  Рік Віддзеркалення 2011, Рік Прозріння 2012, Рік Єдності 2013, Рік Вірності 2014, Рік Енергії 2015, Рік Всесвіту 2016, Рік Свободи 2017, Рік Знань 2018.+
  
 +Кожен рік, пророкуючи майбутнє,​ віруючі в найвищу цінність людини проводять обряд одушевлення наступного року. Одушевленим рокам присвячені особливі молитви,​ визначені священні цілі та орієнтири цих років: Рік Моралі 2010,                   ​[[year-of-reflection-2011-ua|Рік Віддзеркалення 2011]], [[year-of-enlightenment-2012-ua|Рік Прозріння 2012]], [[year-of-unity-2013-ua|Рік Єдності 2013]], [[year-of-trueness-2014-ua|Рік Вірності 2014]], [[year-of-energy-2015-ua|Рік Енергії 2015]], [[year-of-universe-2016-ua|Рік Всесвіту 2016]], [[year-of-freedom-2017-ua|Рік Свободи 2017]], [[year-of-knowledge-2018-ua|Рік Знання 2018]], [[year-of-joy-2019-ua|Рік Радості 2019]], [[year-of-miracle-2020-ua|Рік Дива 2020]].
culture-ua.1512303017.txt.gz · Last modified: 2017/12/03 14:10 by faithkeeper