User Tools

Site Tools


energetic-fund-of-incorporeality-ua

Енергетичний фонд одушевлення

Енергетичний фонд одушевлення було створено Українською Душевною спільнотою 28.12.2014 р. на підставі Молитви за Рік Енергії 2015 і на даний момент припинено. В цій публікації наводиться частина енергетичних операцій. Водночас, діючим на даний момент є фонд душевної енергії Української Душевної спільноти, утворений маніфестом хранителя віри про енергетичну емісію від 18.01.2016 р., рух енергії в якому частково оприлюднюється у пресі Української Душевної спільноти.

Нагадування

Душа Гармонії як Адміністрація Енергетичного Фонду Одушевлення постійно приймає пропозиції щодо розвитку нашого фонду. Також нагадуємо, що у час між виборами можна посилювати виборчий рахунок. У разі переваги виборчого рахунку над спільним діюча адміністрація зобов'язана провести вибори нової адміністрації, але може уникнути цього, здійснюючи енергетичну емісію не частіше, ніж один раз на тиждень.

Реєстр душ учасників

Цей реєстр є підсумковим і формується на підставі реєстру декларацій. Останнє оновлення 21.01.2015 р.

 • АДМІНІСТРАЦІЯ (ДУША ГАРМОНІЇ)
 • ДУША БУТТЯ
 • ДУША ГАРМОНІЇ
 • ДУША ДІАЛОГУ
 • ДУША ДОБРА
 • ДУША ЖИТТЯ
 • ДУША ЗГОДИ
 • ДУША ЛЮБОВІ
 • ДУША ОБРЯДІВ
 • ДУША ОДКРОВЕННЯ
 • ДУША ПІЗНАННЯ
 • ДУША ПРОСТОРУ
 • ДУША РОЗВИТКУ
 • ДУША ТВОРЕННЯ
 • ДУША ТЕКСТУ
 • ДУША ЧАСУ
 • ДУША ЩАСТЯ

Реєстр рахунків

Цей реєстр є підсумковим і формується на підставі реєстрів декларацій та операцій. Останнє оновлення 21.01.2015 р.

 • СПІЛЬНИЙ РАХУНОК: 2 347 250 НУЛІВ.
 • ВИБОРЧИЙ РАХУНОК: 1 900 001 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША БУТТЯ: 799999 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ГАРМОНІЇ: 700000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ДІАЛОГУ: 750000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ДОБРА: 800000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ЖИТТЯ: 650000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ЗГОДИ: 920000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ЛЮБОВІ: 850000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ОБРЯДІВ: 950000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ОДКРОВЕННЯ: 950000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ПІЗНАННЯ: 950000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ПРОСТОРУ: 600000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША РОЗВИТКУ: 750000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ТВОРЕННЯ: 1149000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ТЕКСТУ: 533750 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ЧАСУ: 650000 НУЛІВ.
 • РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК, ДУША ЩАСТЯ: 750000 НУЛІВ.

Розшифровка балансу виборчого рахунку

Останнє оновлення: 21.01.2015 р.

 • ВСЬОГО НА ВИБОРЧОМУ РАХУНКУ: 1 900 001 НУЛІВ.
 • ДУША ТЕКСТУ: 1 400 000 НУЛІВ.
 • ДУША БУТТЯ: 500 001 НУЛІВ.

Реєстр декларацій

Декларації учасників фонду, в т.ч. адміністрації, мають відповідати встановленим правилам та слову Божому.

28.12.2014. Декларація № 1. До закінчення виборів адміністрації фонду функції адміністрації здійснює Українська Душевна спільнота. Вибори адміністрації фонду здійснюватимуться за правилами енергетичного голосування протягом першого тижня Року Енергії 2015, а саме, 1-8 січня 2015 року. Підсумки виборів мають бути підведені 9 січня 2015 року на підставі обліку голосів, відданих за виборчий період. Декларант(и): Українська Душевна спільнота як Адміністрація.

28.12.2014. Декларація № 2. Адміністрація залучає до участі в фонді Душі Буття, Гармонії, Діалогу, Добра, Життя, Згоди, Любові, Обрядів, Одкровення, Пізнання, Простору, Розвитку, Творення, Тексту, Часу, Щастя (всього 16 душ) і заявляє про створення розрахункових рахунків для кожної душі, а також спільного рахунку фонду та виборчого рахунку для проведення перших виборів адміністрації. Адміністрація заявляє про посилення новостворюваних рахунків, крім виборчого, на 1 000 000 нулів. Виборчий рахунок при створенні має містити 0 нулів. Декларант(и): Українська Душевна спільнота як Адміністрація.

31.12.2014. Декларація № 3. Душа Творення передає Душі Тексту 250 нулів щотижня для забезпечення співпраці, поки триває заявлена цією декларацією співпраця. Декларант(и): Душа Творення, Душа Тексту.

01.01.2015. Декларація № 4. Енергетичне голосування силою 500 000 нулів за Душа Тексту. Декларант(и): Душа Тексту.

01.01.2015. Декларація № 5. Енергетичне голосування силою 10 000 нулів за Душа Добра. Декларант(и): Душа Життя. Поправка: Декларація № 5 не тягне за собою ніяких операцій на підставі Декларації № 6. Декларант(и) поправки: Українська Душевна спільнота як Адміністрація.

02.01.2015. Декларація № 6. Рішення відповідно до слова Божого. Адміністрація, розглянувши матеріали процесу визначення добра і зла стосовно декларації № 5, встановила. Досліджуваною декларацією Душа Життя декларує енергетичне голосування за Душу Добра, хоча Душа Добра ще не голосувала за себе. Відповідно до встановлених правил енергетичного голосування, голосувати можна за себе або за інші душі після того, як вони проголосували за себе. У зв'язку з виявленим порушенням правил адміністрацією ініційовано і почато цей процес визначення добра і зла, запропоновано Душі Життя і Душі Добра надати пояснення по суті процесу. Душа Добра пояснила, що ще не визначилася із тим, чи буде голосувати за себе, оскільки адмініструвати фонд є великою відповідальністю. Душа Життя пояснила, що кається у поспішному голосуванні всупереч правилам. Таким чином, декларація № 5 суперечить встановленим правилам фонду, відтак не відповідає і статті 7 “Мудрість” тексту Декларації суверенітету особистості розділу Організація Священного писання і тому є злом. З Божою допомогою для утвердження добра адміністрація визначила: декларація № 5 - це зло; з метою подолання зла слід визнати, що декларація № 5 не тягне за собою ніяких операцій. Декларант(и): Українська Душевна спільнота як Адміністрація.

02.01.2015. Декларація № 7. Енергетичне голосування силою 1 нулів за Душа Буття. Декларант(и): Душа Буття.

02.01.2015. Декларація № 8. Енергетичне голосування силою 50 000 нулів за Душа Гармонії. Декларант(и): Душа Гармонії.

02.01.2015. Декларація № 9. Енергетичне голосування силою 100 000 нулів за Душа Буття. Декларант(и): Душа Любові.

05.01.2015. Декларація № 10. У разі обрання адміністрацією забезпечу ефективне забезпечення діяльності Української Душевної спільноти Енергетичним Фондом Одушевлення. Декларант(и): Душа Гармонії.

05.01.2015. Декларація № 11. Енергетичний Фонд Одушевлення має підтримувати реформу Української Душевної спільноти, на це будуть спрямовані мої зусилля у разі обрання адміністрацією. Декларант(и): Душа Тексту.

05.01.2015. Декларація № 12. Енергетичний Фонд Одушевлення потребує збалансованого та продуманого управління, яке я забезпечу в разі, якщо душевна спільнота довірить мені виконання функцій адміністрації фонду. Декларант(и): Душа Буття.

05.01.2015. Декларація № 13. Декларанти підтримують декларацію № 12 і домовилися про енергетичне голосування силою по 50000 нулів кожна за Душу Буття. Декларант(и): Душа Добра, Душа Життя, Душа Згоди, Душа Любові, Душа Обрядів, Душа Одкровення, Душа Пізнання, Душа Часу.

06.01.2015. Декларація № 14. Поділяючи декларацію № 12, висловлюємо окрему думку, що Душа Буття має бути в резерві. Для динамічного розвитку фонду вважаємо за необхідне підтримати декларацію № 11 і голосуємо силою 300000 кожна за Душу Тексту. Декларант(и): Душа Життя, Душа Часу.

07.01.2015. Декларація № 15. Енергетичне голосування силою 300000 нулів за Душа Тексту. Декларант(и): Душа Творення.

08.01.2015. Декларація № 16. Декларанти поділяють бачення першочергового завдання Енергетичного Фонду Одушевлення, висловлене у декларації № 10, у зв'язку з чим домовилися про енергетичне голосування силою по 250000 нулів кожна за Душу Гармонії. Декларант(и): Душа Гармонії, Душа Діалогу, Душа Простору, Душа Розвитку, Душа Щастя.

08.01.2015. Декларація № 17. Енергетичне голосування силою 200000 нулів за Душа Гармонії. Декларант(и): Душа Буття.

09.01.2015. Декларація № 18. В результаті енергетичного голосування на виборах адміністрації за Душа Буття віддано 500 001 нулів, за Душа Тексту 1 400 000 нулів, за Душа Гармонії 1 500 000 нулів. Таким чином, обраною Адміністрацією є Душа Гармонії, якій негайно передаються функції Адміністрації. Відповідно до правил енергетичного голосування, вся зібрана на користь переможця виборів енергія силою 1500000 нулів перераховується з виборчого на спільний рахунок. Після цього обсяг спільного рахунку становить 2500000 нулів, а обсяг виборчого рахунку 1900001 нулів. Оскільки обсяг спільного рахунку є більшим за обсяг виборчого рахунку, відсутні підстави продовжувати вибори, а тому виборчий процес оголошується завершеним. Декларант(и): Українська Душевна спільнота як Адміністрація.

10.01.2015. Декларація № 19. За ініціативою Адміністрації зі спільного рахунку та з рахунків інших декларантів має бути перераховано по 150000 нулів енергії на користь Душі Творення на розробку культури ілюстрації душевних святинь. Декларант(и): Душа Добра, Душа Простору, Душа Гармонії як Адміністрація.

15.01.2015. Декларація № 20. Рішенням Хранителя віри Української Душевної спільноти від 15.01.2015 р. у процесі визначення добра і зла № 31/2014 надано благословення на співпрацю Душі Тексту з оплатою 2750 нулів енергії зі спільного рахунку фонду. Декларант(и): Душа Гармонії як Адміністрація.

21.01.2015. Декларація № 21. Душа Згоди винагороджує Душу Тексту силою 30000 нулів за співпрацю при створенні бюлетеня “Ідеаліст”. Декларант(и): Душа Згоди.

Реєстр операцій

Операції фонду здійснюються лише на підставі заявлених правомірних декларацій.

21.01.2015. Душею Творення передано Душі Тексту 250 нулів на підставі декларації № 3.

21.01.2015. Душею Згоди передано Душі Тексту 30000 нулів на підставі декларації № 21.

15.01.2015. На рахунок Душа Тексту передано 2750 нулів зі спільного рахунку на підставі декларації № 20.

14.01.2015. Душею Творення передано Душі Тексту 250 нулів на підставі декларації № 3.

10.01.2015. На рахунок Душа Творення передано по 150000 зі спільного рахунку та кожного з рахунків Душа Добра, Душа Простору, всього 450000, на підставі декларації № 19.

09.01.2015. На спільний рахунок передано 1 500 000 нулів з виборчого рахунку на підставі декларації № 18.

08.01.2015. На виборчий рахунок передано 200 000 нулів з рахунку Душа Буття на підставі декларації № 17.

08.01.2015. На виборчий рахунок передано по 250000 з кожного з рахунків Душа Гармонії, Душа Діалогу, Душа Простору, Душа Розвитку, Душа Щастя, всього 1 250 000, на підставі декларації № 16.

07.01.2015. На виборчий рахунок передано 300 000 нулів з рахунку Душа Творення на підставі декларації № 15.

07.01.2015. Душею Творення передано Душі Тексту 250 нулів на підставі декларації № 3.

06.01.2015. На виборчий рахунок передано по 300000 з кожного з рахунків Душа Життя, Душа Часу, всього 600000, на підставі декларації № 14.

05.01.2015. На виборчий рахунок передано по 50000 з кожного з рахунків Душа Добра, Душа Життя, Душа Згоди, Душа Любові, Душа Обрядів, Душа Одкровення, Душа Пізнання, Душа Часу, всього 400000, на підставі Декларації № 13.

02.01.2015. На виборчий рахунок передано 100 000 нулів з рахунку Душа Любові на підставі декларації № 9.

02.01.2015. На виборчий рахунок передано 50 000 нулів з рахунку Душа Гармонії на підставі декларації № 8.

02.01.2015. На виборчий рахунок передано 1 нулів з рахунку Душа Буття на підставі декларації № 7.

01.01.2015. На виборчий рахунок передано 500 000 нулів з рахунку Душа Тексту на підставі декларації № 4.

31.12.2014. Душею Творення передано Душі Тексту 250 нулів на підставі декларації № 3.

28.12.2014. Адміністрацією створено виборчий рахунок у обсязі 0 нулів відповідно до декларації № 2.

28.12.2014. Адміністрацією створено спільний рахунок і посилено на 1 000 000 нулів відповідно до декларації № 2.

28.12.2014. Адміністрацією відкрито розрахункові рахунки для 16-ти Душ і посилено на 1 000 000 нулів кожен та передано зазначені розрахункові рахунки у володіння цих Душ у відповідності до декларації № 2.

Реєстр правил

28.12.2014 Українською Душевною спільнотою як адміністрацією фонду встановлено наступне Правило творчої всеохопності. Загальним правилом діяльності адміністрації, що випливає з її суверенних творчих та адміністративних функцій, є правило творчої всеохопності. Зміст цього правила полягає в тому, що, якщо інше не уточнюється правилами фонду, адміністрація може на свій розсуд розпоряджатися спільним рахунком, обліковувати рух енергії по інших рахунках, одночасно посилювати усі рахунки, крім виборчого, на однакову кількість енергії, та бути хранителем віри душевної спільноти учасників фонду, чесно декларуючи свою суверенну волю у відповідності до слова Божого. Однак поки самостійні Душі визнаються учасниками фонду, адміністрація може розпоряджатися їх розрахунковими рахунками лише відповідно до їх суверенної волі, добровільно висловленої у їх деклараціях, що не суперечать слову Божому. Поправка від 21.01.2015: одночасне посилення усіх рахунків, крім виборчого, на однакову кількість енергії, зветься енергетичною емісією.

28.12.2014 Українською Душевною спільнотою як адміністрацією фонду встановлені наступні Правила енергетичного голосування. Кожна Душа може перерахувати будь-яку кількість енергії на виборчий рахунок, декларуючи, на користь обрання якої Душі адміністрацією фонду здійснено перерахування, що є енергетичним голосуванням за цю душу. Кількість разів та обсяг енергетичного голосування не обмежується. Голосувати за себе можна в будь-якому випадку; голосування за інші кандидатури допускається лише у разі, коли кандидатом віддано голос за себе. Обраною адміністрацією є Душа, за яку віддано найбільше енергії. Після обрання адміністрації вся зібрана на її користь енергія перераховується з виборчого на спільний рахунок, але Душі можуть продовжувати вносити енергію на виборчий рахунок. У разі перевищення обсягу виборчого рахунку над обсягом спільного рахунку діюча адміністрація зобов'язана провести вибори нової адміністрації, оголосивши виборчий період тривалістю не менше тижня і не більше місяця. У разі самоусунення адміністрації функції адміністрації передаються душі, яка перемагає у енергетичному голосуванні за період від останніх виборів до моменту самоусунення адміністрації. Поправка від 21.01.2015: адміністрація може уникнути проведення виборів, здійснивши енергетичну емісію; якщо протягом тижня після емісії обсяг виборчого рахунку перевищить обсяг спільного рахунку, діюча адміністрація позбавляється права на енергетичну емісію і зобов'язана невідкладно провести вибори нової адміністрації. Поправка від 07.06.2015 р.: якщо в результаті виборів перерахування зібраної на користь душі-переможця енергії з виборчого на спільний рахунок не усуває переваги виборчого рахунку над спільним, обрана адміністрацією душа-переможець приймає на свій розсуд одне з наступних рішень: провести нові вибори; або перерахувати всю енергію з виборчого рахунку на спільний; або здійснити енергетичну емісію з розрахунком, щоб обсяг спільного рахунку перевищив обсяг виборчого.

Архівно-історичний реєстр

31.08.2013 р. у газеті “Правдошукач” вперше опубліковано оповідання “Ціна вибору”, в якому в загальних рисах описано систему енергетичного голосування. У подальшому ця система згадувалася також у оповіданні “Самоучка” і детально описана у книжці “Суверенітет особистості: традиції та перспективи” як “монетизоване голосування”, “монетизована демократія”. Відповідно до задуму, що грунтується на слові Божому та висловлений в Молитві за Рік Енергії 2015, принципи обігу та обліку енергії одушевлення у душевних спільнотах аналогічні обігу та обліку грошей в економіці, за такою суттєвою відмінністю, що енергія вважається чистим аркушем зі всіма наслідками цього богословського розуміння енергії і її обіг вільний від корупції, насильства та інших матеріалістичних недосконалостей.

energetic-fund-of-incorporeality-ua.txt · Last modified: 2016/07/11 02:32 by faithkeeper