User Tools

Site Tools


energetic-fund-of-incorporeality-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
energetic-fund-of-incorporeality-ua [2015/01/21 16:05]
faithkeeper
energetic-fund-of-incorporeality-ua [2016/07/11 02:32]
faithkeeper [Енергетичний фонд одушевлення]
Line 1: Line 1:
 ====== Енергетичний фонд одушевлення ====== ====== Енергетичний фонд одушевлення ======
  
-**Енергетичний фонд одушевлення** створено Українською Душевною спільнотою 28.12.2014 р. на підставі [[year-of-energy-2015-ua|Молитви за Рік Енергії 2015]].+**Енергетичний фонд одушевлення** ​було ​створено Українською Душевною спільнотою 28.12.2014 р. на підставі [[year-of-energy-2015-ua|Молитви за Рік Енергії 2015]] ​і на даний момент припинено. В цій публікації наводиться частина енергетичних операцій. Водночас,​ діючим на даний момент є фонд душевної енергії Української Душевної спільноти,​ утворений маніфестом хранителя віри про енергетичну емісію від 18.01.2016 р., рух енергії в якому частково оприлюднюється у пресі Української Душевної спільноти.
  
 ===== Нагадування ===== ===== Нагадування =====
Line 154: Line 154:
 28.12.2014 Українською Душевною спільнотою як адміністрацією фонду встановлено наступне **Правило творчої всеохопності.** Загальним правилом діяльності адміністрації,​ що випливає з її суверенних творчих та адміністративних функцій,​ є правило творчої всеохопності. Зміст цього правила полягає в тому, що, якщо інше не уточнюється правилами фонду, адміністрація може на свій розсуд розпоряджатися спільним рахунком,​ обліковувати рух енергії по інших рахунках,​ одночасно посилювати усі рахунки,​ крім виборчого,​ на однакову кількість енергії,​ та бути хранителем віри душевної спільноти учасників фонду, чесно декларуючи свою суверенну волю у відповідності до слова Божого. Однак поки самостійні Душі визнаються учасниками фонду, адміністрація може розпоряджатися їх розрахунковими рахунками лише відповідно до їх суверенної волі, добровільно висловленої у їх деклараціях,​ що не суперечать слову Божому. Поправка від 21.01.2015: одночасне посилення усіх рахунків,​ крім виборчого,​ на однакову кількість енергії,​ зветься енергетичною емісією. 28.12.2014 Українською Душевною спільнотою як адміністрацією фонду встановлено наступне **Правило творчої всеохопності.** Загальним правилом діяльності адміністрації,​ що випливає з її суверенних творчих та адміністративних функцій,​ є правило творчої всеохопності. Зміст цього правила полягає в тому, що, якщо інше не уточнюється правилами фонду, адміністрація може на свій розсуд розпоряджатися спільним рахунком,​ обліковувати рух енергії по інших рахунках,​ одночасно посилювати усі рахунки,​ крім виборчого,​ на однакову кількість енергії,​ та бути хранителем віри душевної спільноти учасників фонду, чесно декларуючи свою суверенну волю у відповідності до слова Божого. Однак поки самостійні Душі визнаються учасниками фонду, адміністрація може розпоряджатися їх розрахунковими рахунками лише відповідно до їх суверенної волі, добровільно висловленої у їх деклараціях,​ що не суперечать слову Божому. Поправка від 21.01.2015: одночасне посилення усіх рахунків,​ крім виборчого,​ на однакову кількість енергії,​ зветься енергетичною емісією.
  
-28.12.2014 Українською Душевною спільнотою як адміністрацією фонду встановлені наступні **Правила енергетичного голосування.** Кожна Душа може перерахувати будь-яку кількість енергії на виборчий рахунок,​ декларуючи,​ на користь обрання якої Душі адміністрацією фонду здійснено перерахування,​ що є енергетичним голосуванням за цю душу. Кількість разів та обсяг енергетичного голосування не обмежується. Голосувати за себе можна в будь-якому випадку;​ голосування за інші кандидатури допускається лише у разі, коли кандидатом віддано голос за себе. Обраною адміністрацією є Душа, за яку віддано найбільше енергії. Після обрання адміністрації вся зібрана на її користь енергія перераховується з виборчого на спільний рахунок,​ але Душі можуть продовжувати вносити енергію на виборчий рахунок. У разі перевищення обсягу виборчого рахунку над обсягом спільного рахунку діюча адміністрація зобов'​язана провести вибори нової адміністрації,​ оголосивши виборчий період тривалістю не менше тижня і не більше місяця. У разі самоусунення адміністрації функції адміністрації передаються душі, яка перемагає у енергетичному голосуванні за період від останніх виборів до моменту самоусунення адміністрації. Поправка від 21.01.2015: адміністрація може уникнути проведення виборів,​ здійснивши енергетичну емісію;​ якщо протягом тижня після емісії обсяг виборчого рахунку перевищить обсяг спільного рахунку,​ діюча адміністрація позбавляється права на енергетичну емісію і зобов'​язана невідкладно провести вибори нової адміністрації.+28.12.2014 Українською Душевною спільнотою як адміністрацією фонду встановлені наступні **Правила енергетичного голосування.** Кожна Душа може перерахувати будь-яку кількість енергії на виборчий рахунок,​ декларуючи,​ на користь обрання якої Душі адміністрацією фонду здійснено перерахування,​ що є енергетичним голосуванням за цю душу. Кількість разів та обсяг енергетичного голосування не обмежується. Голосувати за себе можна в будь-якому випадку;​ голосування за інші кандидатури допускається лише у разі, коли кандидатом віддано голос за себе. Обраною адміністрацією є Душа, за яку віддано найбільше енергії. Після обрання адміністрації вся зібрана на її користь енергія перераховується з виборчого на спільний рахунок,​ але Душі можуть продовжувати вносити енергію на виборчий рахунок. У разі перевищення обсягу виборчого рахунку над обсягом спільного рахунку діюча адміністрація зобов'​язана провести вибори нової адміністрації,​ оголосивши виборчий період тривалістю не менше тижня і не більше місяця. У разі самоусунення адміністрації функції адміністрації передаються душі, яка перемагає у енергетичному голосуванні за період від останніх виборів до моменту самоусунення адміністрації. Поправка від 21.01.2015: адміністрація може уникнути проведення виборів,​ здійснивши енергетичну емісію;​ якщо протягом тижня після емісії обсяг виборчого рахунку перевищить обсяг спільного рахунку,​ діюча адміністрація позбавляється права на енергетичну емісію і зобов'​язана невідкладно провести вибори нової адміністрації. Поправка від 07.06.2015 р.: якщо в результаті виборів перерахування зібраної на користь душі-переможця енергії з виборчого на спільний рахунок не усуває переваги виборчого рахунку над спільним,​ обрана адміністрацією душа-переможець приймає на свій розсуд одне з наступних рішень:​ провести нові вибори;​ або перерахувати всю енергію з виборчого рахунку на спільний;​ або здійснити енергетичну емісію з розрахунком,​ щоб обсяг спільного рахунку перевищив обсяг виборчого.
  
 ===== Архівно-історичний реєстр ===== ===== Архівно-історичний реєстр =====
  
 31.08.2013 р. у газеті "​Правдошукач"​ вперше опубліковано оповідання "​Ціна вибору",​ в якому в загальних рисах описано систему енергетичного голосування. У подальшому ця система згадувалася також у оповіданні "​Самоучка"​ і детально описана у книжці "​Суверенітет особистості:​ традиції та перспективи"​ як "​монетизоване голосування",​ "​монетизована демократія"​. Відповідно до задуму,​ що грунтується на слові Божому та висловлений в Молитві за Рік Енергії 2015, принципи обігу та обліку енергії одушевлення у душевних спільнотах аналогічні обігу та обліку грошей в економіці,​ за такою суттєвою відмінністю,​ що енергія вважається чистим аркушем зі всіма наслідками цього богословського розуміння енергії і її обіг вільний від корупції,​ насильства та інших матеріалістичних недосконалостей. 31.08.2013 р. у газеті "​Правдошукач"​ вперше опубліковано оповідання "​Ціна вибору",​ в якому в загальних рисах описано систему енергетичного голосування. У подальшому ця система згадувалася також у оповіданні "​Самоучка"​ і детально описана у книжці "​Суверенітет особистості:​ традиції та перспективи"​ як "​монетизоване голосування",​ "​монетизована демократія"​. Відповідно до задуму,​ що грунтується на слові Божому та висловлений в Молитві за Рік Енергії 2015, принципи обігу та обліку енергії одушевлення у душевних спільнотах аналогічні обігу та обліку грошей в економіці,​ за такою суттєвою відмінністю,​ що енергія вважається чистим аркушем зі всіма наслідками цього богословського розуміння енергії і її обіг вільний від корупції,​ насильства та інших матеріалістичних недосконалостей.
energetic-fund-of-incorporeality-ua.txt · Last modified: 2016/07/11 02:32 by faithkeeper