User Tools

Site Tools


formula-of-faith-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
formula-of-faith-ua [2016/07/11 02:22]
faithkeeper [ФОРМУЛА ВІРОВИЗНАННЯ ЩИРО СПОВІДУЮ ДУШЕВНУ РЕЛІГІЮ]
formula-of-faith-ua [2017/06/29 21:30]
faithkeeper
Line 5: Line 5:
 ===== Текст формули віровизнання ===== ===== Текст формули віровизнання =====
  
-1. Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини,​ душевну релігію і вічний духовний рух творення Бога як людського ідеалу через віру в себе, вірність собі, володіння собою.+1. Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини,​ душевну релігію і вічний духовний рух творення Бога як людського ідеалу через ​[soul-hymn-believe-ua|віру в себе], вірність собі, володіння собою.
  
-2. Визнаю істинним віровченням слово Боже, священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини.+2. Визнаю істинним віровченням слово Боже, ​[[holy-book-ua|священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини]].
  
 3. У самовдосконаленні все одушевлюю,​ всіх людей і всі спільноти,​ весь час і простір вважаю своєю душею, однією людиною,​ з усього я починаюся,​ в усьому продовжуюся. 3. У самовдосконаленні все одушевлюю,​ всіх людей і всі спільноти,​ весь час і простір вважаю своєю душею, однією людиною,​ з усього я починаюся,​ в усьому продовжуюся.
Line 31: Line 31:
 Формула віровизнання "​Щиро сповідую душевну релігію"​ є важливим елементом сучасної ідентичності віруючих в найвищу цінність людини. Для прийняття нашої релігії достатньо прочитати та усвідомити формулу віровизнання,​ а також погодитися з нею. Згода із формулою віровизнання може бути засвідчена перед душевною спільнотою словами "​Щиро сповідую душевну релігію"​. Засвідчувати згоду із формулою віровизнання слід також при сповіді Хранителю віри стосовно бажання взяти участь у душевній спільноті. Більш того, у будь-якій сповіді,​ кажучи "​Щиро сповідую душевну релігію",​ ми метафорично тримаємо у руках символ віри, що неодмінно вимагається для сповіді у відповідності до встановлених Священним писанням (Люд. 5.10, Рит. 4.5) традицій нашого обряду сповіді. Якщо поблизу не було чистого аркуша,​ Священного писання чи старого доброго Символа віри, достатньо просто вимовити ці чотири слова, і Бог благословить таку вербальну альтернативу використанню культових предметів. Формула віровизнання "​Щиро сповідую душевну релігію"​ є важливим елементом сучасної ідентичності віруючих в найвищу цінність людини. Для прийняття нашої релігії достатньо прочитати та усвідомити формулу віровизнання,​ а також погодитися з нею. Згода із формулою віровизнання може бути засвідчена перед душевною спільнотою словами "​Щиро сповідую душевну релігію"​. Засвідчувати згоду із формулою віровизнання слід також при сповіді Хранителю віри стосовно бажання взяти участь у душевній спільноті. Більш того, у будь-якій сповіді,​ кажучи "​Щиро сповідую душевну релігію",​ ми метафорично тримаємо у руках символ віри, що неодмінно вимагається для сповіді у відповідності до встановлених Священним писанням (Люд. 5.10, Рит. 4.5) традицій нашого обряду сповіді. Якщо поблизу не було чистого аркуша,​ Священного писання чи старого доброго Символа віри, достатньо просто вимовити ці чотири слова, і Бог благословить таку вербальну альтернативу використанню культових предметів.
  
-Тут наводимо богословський коментар до формули "​Щиро сповідую душевну релігію",​ щоб роз’яснити її зміст на підставі віровчення душевної релігії та вказати на зв’язок складових елементів формули з максимами Священного писання. ​ Текст формули українською є первинним та Богоодкровенним. Водночас,​ існує здійснений у спілкуванні з Богом переклад формули російською мовою ("​Честно владею открытой религией"​),​ який містить низку удосконалень порівняно з оригіналом. Ми вважаємо вдалою знахідкою принцип скороченого іменування нашої релігії одним словом,​ першою літерою якого є "​О",​ хоча цей принцип був підказаний Богом вже після того, як українською поширилася скорочена назва "​душевна релігія"​. Для узгодження з такою короткою назвою в першому реченні перекладу російською використано вираз "​религия открытой души"​ (релігія відкритої душі). Скорочене найменування "​Одкровенна релігія"​ ("​Откровенная религия"​),​ що узгоджується з цим принципом,​ виглядає досить довгим і російською,​ і українською,​ хоча теж може використовуватися. У той же час для скороченої назви нашої релігії російською та англійською мовами обрано формулювання "​Открытая религия"​ и "Open religion"​ відповідно. Повне найменування ("​релігійна віра в найвищу цінність людини",​ "​религиозная вера в наивысшую ценность человека",​ "​religious belief in the supreme value of human"​) у відповідності до традиції не міняється.+Тут наводимо богословський коментар до формули "​Щиро сповідую душевну релігію",​ щоб роз’яснити її зміст на підставі віровчення душевної релігії та вказати на зв’язок складових елементів формули з максимами ​[[holy-book-ua|Священного писання]]. Текст формули українською є первинним та Богоодкровенним. Водночас,​ існує здійснений у спілкуванні з Богом переклад формули російською мовою ("​Честно владею открытой религией"​),​ який містить низку удосконалень порівняно з оригіналом. Ми вважаємо вдалою знахідкою принцип скороченого іменування нашої релігії одним словом,​ першою літерою якого є "​О",​ хоча цей принцип був підказаний Богом вже після того, як українською поширилася скорочена назва "​душевна релігія"​. Для узгодження з такою короткою назвою в першому реченні перекладу російською використано вираз "​религия открытой души"​ (релігія відкритої душі). Скорочене найменування "​Одкровенна релігія"​ ("​Откровенная религия"​),​ що узгоджується з цим принципом,​ виглядає досить довгим і російською,​ і українською,​ хоча теж може використовуватися. У той же час для скороченої назви нашої релігії російською та англійською мовами обрано формулювання "​Открытая религия"​ и "Open religion"​ відповідно. Повне найменування ("​релігійна віра в найвищу цінність людини",​ "​религиозная вера в наивысшую ценность человека",​ "​religious belief in the supreme value of human"​) у відповідності до традиції не міняється.
  
 Формула віровизнання у 11 реченнях,​ 331 словах і близько 2,5 тис. символів,​ які можуть поміститися разом з іконою «Слово Боже» на третині аркуша формату А4, за своїм задумом є коротким викладом традиційного устрою релігійної віри в найвищу цінність людини. Формула віровизнання у 11 реченнях,​ 331 словах і близько 2,5 тис. символів,​ які можуть поміститися разом з іконою «Слово Боже» на третині аркуша формату А4, за своїм задумом є коротким викладом традиційного устрою релігійної віри в найвищу цінність людини.
formula-of-faith-ua.txt · Last modified: 2017/06/29 21:30 by faithkeeper