User Tools

Site Tools


formula-of-faith-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
formula-of-faith-ua [2016/07/11 02:22]
faithkeeper created
formula-of-faith-ua [2017/06/29 21:30] (current)
faithkeeper
Line 1: Line 1:
 ====== ФОРМУЛА ВІРОВИЗНАННЯ "​ЩИРО СПОВІДУЮ ДУШЕВНУ РЕЛІГІЮ"​ ====== ====== ФОРМУЛА ВІРОВИЗНАННЯ "​ЩИРО СПОВІДУЮ ДУШЕВНУ РЕЛІГІЮ"​ ======
  
-//​[[formula-of-faith-ua|Формула віросповідання "​Щиро сповідую душевну релігію"​]] у бібліотеці енциклопедії **О РЕЛІГІЯ** публікується відповідно до книги "​Душевна релігія"​ (([[http://​temple.org.ua/​doc/​oreligion.pdf|Душевна релігія:​ священне писання,​ традиційний устрій,​ моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота” Юрій Шеляженко. – Київ: Шеляженко Ю. В., 2015. – 124 с. – ISBN 978-617-7088-09-6.]])),​ із таким доповненням:​ для зручності речення формули пронумеровані . Богословський коментар наведено відповідно до публікації в журналі "​Мораль"​ № 1 (20) за 2015 р. (([[http://​temple.org.ua/​doc/​MORAL-1-20-2015.pdf|Релігійний журнал "​Мораль"​ № 1 (20) за 2015 р.]])) //+//​[[formula-of-faith-ua|Формула віровизнання "​Щиро сповідую душевну релігію"​]] у бібліотеці енциклопедії **О РЕЛІГІЯ** публікується відповідно до книги "​Душевна релігія"​ (([[http://​temple.org.ua/​doc/​oreligion.pdf|Душевна релігія:​ священне писання,​ традиційний устрій,​ моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота” Юрій Шеляженко. – Київ: Шеляженко Ю. В., 2015. – 124 с. – ISBN 978-617-7088-09-6.]])),​ із таким доповненням:​ для зручності речення формули пронумеровані . Богословський коментар наведено відповідно до публікації в журналі "​Мораль"​ № 1 (20) за 2015 р. (([[http://​temple.org.ua/​doc/​MORAL-1-20-2015.pdf|Релігійний журнал "​Мораль"​ № 1 (20) за 2015 р.]])) //
  
 ===== Текст формули віровизнання ===== ===== Текст формули віровизнання =====
  
-1. Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини,​ душевну релігію і вічний духовний рух творення Бога як людського ідеалу через віру в себе, вірність собі, володіння собою.+1. Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини,​ душевну релігію і вічний духовний рух творення Бога як людського ідеалу через ​[[soul-hymn-believe-ua|віру в себе]], вірність собі, володіння собою.
  
-2. Визнаю істинним віровченням слово Боже, священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини.+2. Визнаю істинним віровченням слово Боже, ​[[holy-book-ua|священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини]].
  
 3. У самовдосконаленні все одушевлюю,​ всіх людей і всі спільноти,​ весь час і простір вважаю своєю душею, однією людиною,​ з усього я починаюся,​ в усьому продовжуюся. 3. У самовдосконаленні все одушевлюю,​ всіх людей і всі спільноти,​ весь час і простір вважаю своєю душею, однією людиною,​ з усього я починаюся,​ в усьому продовжуюся.
Line 31: Line 31:
 Формула віровизнання "​Щиро сповідую душевну релігію"​ є важливим елементом сучасної ідентичності віруючих в найвищу цінність людини. Для прийняття нашої релігії достатньо прочитати та усвідомити формулу віровизнання,​ а також погодитися з нею. Згода із формулою віровизнання може бути засвідчена перед душевною спільнотою словами "​Щиро сповідую душевну релігію"​. Засвідчувати згоду із формулою віровизнання слід також при сповіді Хранителю віри стосовно бажання взяти участь у душевній спільноті. Більш того, у будь-якій сповіді,​ кажучи "​Щиро сповідую душевну релігію",​ ми метафорично тримаємо у руках символ віри, що неодмінно вимагається для сповіді у відповідності до встановлених Священним писанням (Люд. 5.10, Рит. 4.5) традицій нашого обряду сповіді. Якщо поблизу не було чистого аркуша,​ Священного писання чи старого доброго Символа віри, достатньо просто вимовити ці чотири слова, і Бог благословить таку вербальну альтернативу використанню культових предметів. Формула віровизнання "​Щиро сповідую душевну релігію"​ є важливим елементом сучасної ідентичності віруючих в найвищу цінність людини. Для прийняття нашої релігії достатньо прочитати та усвідомити формулу віровизнання,​ а також погодитися з нею. Згода із формулою віровизнання може бути засвідчена перед душевною спільнотою словами "​Щиро сповідую душевну релігію"​. Засвідчувати згоду із формулою віровизнання слід також при сповіді Хранителю віри стосовно бажання взяти участь у душевній спільноті. Більш того, у будь-якій сповіді,​ кажучи "​Щиро сповідую душевну релігію",​ ми метафорично тримаємо у руках символ віри, що неодмінно вимагається для сповіді у відповідності до встановлених Священним писанням (Люд. 5.10, Рит. 4.5) традицій нашого обряду сповіді. Якщо поблизу не було чистого аркуша,​ Священного писання чи старого доброго Символа віри, достатньо просто вимовити ці чотири слова, і Бог благословить таку вербальну альтернативу використанню культових предметів.
  
-Тут наводимо богословський коментар до формули "​Щиро сповідую душевну релігію",​ щоб роз’яснити її зміст на підставі віровчення душевної релігії та вказати на зв’язок складових елементів формули з максимами Священного писання. ​ Текст формули українською є первинним та Богоодкровенним. Водночас,​ існує здійснений у спілкуванні з Богом переклад формули російською мовою ("​Честно владею открытой религией"​),​ який містить низку удосконалень порівняно з оригіналом. Ми вважаємо вдалою знахідкою принцип скороченого іменування нашої релігії одним словом,​ першою літерою якого є "​О",​ хоча цей принцип був підказаний Богом вже після того, як українською поширилася скорочена назва "​душевна релігія"​. Для узгодження з такою короткою назвою в першому реченні перекладу російською використано вираз "​религия открытой души"​ (релігія відкритої душі). Скорочене найменування "​Одкровенна релігія"​ ("​Откровенная религия"​),​ що узгоджується з цим принципом,​ виглядає досить довгим і російською,​ і українською,​ хоча теж може використовуватися. У той же час для скороченої назви нашої релігії російською та англійською мовами обрано формулювання "​Открытая религия"​ и "Open religion"​ відповідно. Повне найменування ("​релігійна віра в найвищу цінність людини",​ "​религиозная вера в наивысшую ценность человека",​ "​religious belief in the supreme value of human"​) у відповідності до традиції не міняється.+Тут наводимо богословський коментар до формули "​Щиро сповідую душевну релігію",​ щоб роз’яснити її зміст на підставі віровчення душевної релігії та вказати на зв’язок складових елементів формули з максимами ​[[holy-book-ua|Священного писання]]. Текст формули українською є первинним та Богоодкровенним. Водночас,​ існує здійснений у спілкуванні з Богом переклад формули російською мовою ("​Честно владею открытой религией"​),​ який містить низку удосконалень порівняно з оригіналом. Ми вважаємо вдалою знахідкою принцип скороченого іменування нашої релігії одним словом,​ першою літерою якого є "​О",​ хоча цей принцип був підказаний Богом вже після того, як українською поширилася скорочена назва "​душевна релігія"​. Для узгодження з такою короткою назвою в першому реченні перекладу російською використано вираз "​религия открытой души"​ (релігія відкритої душі). Скорочене найменування "​Одкровенна релігія"​ ("​Откровенная религия"​),​ що узгоджується з цим принципом,​ виглядає досить довгим і російською,​ і українською,​ хоча теж може використовуватися. У той же час для скороченої назви нашої релігії російською та англійською мовами обрано формулювання "​Открытая религия"​ и "Open religion"​ відповідно. Повне найменування ("​релігійна віра в найвищу цінність людини",​ "​религиозная вера в наивысшую ценность человека",​ "​religious belief in the supreme value of human"​) у відповідності до традиції не міняється.
  
 Формула віровизнання у 11 реченнях,​ 331 словах і близько 2,5 тис. символів,​ які можуть поміститися разом з іконою «Слово Боже» на третині аркуша формату А4, за своїм задумом є коротким викладом традиційного устрою релігійної віри в найвищу цінність людини. Формула віровизнання у 11 реченнях,​ 331 словах і близько 2,5 тис. символів,​ які можуть поміститися разом з іконою «Слово Боже» на третині аркуша формату А4, за своїм задумом є коротким викладом традиційного устрою релігійної віри в найвищу цінність людини.
formula-of-faith-ua.1468192955.txt.gz · Last modified: 2016/07/11 02:22 by faithkeeper