User Tools

Site Tools


formula-of-faith-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
formula-of-faith-ua [2016/07/11 02:25]
faithkeeper
formula-of-faith-ua [2017/06/29 21:30] (current)
faithkeeper
Line 5: Line 5:
 ===== Текст формули віровизнання ===== ===== Текст формули віровизнання =====
  
-1. Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини,​ душевну релігію і вічний духовний рух творення Бога як людського ідеалу через віру в себе, вірність собі, володіння собою.+1. Щиро сповідую релігійну віру в найвищу цінність людини,​ душевну релігію і вічний духовний рух творення Бога як людського ідеалу через ​[[soul-hymn-believe-ua|віру в себе]], вірність собі, володіння собою.
  
 2. Визнаю істинним віровченням слово Боже, [[holy-book-ua|священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини]]. 2. Визнаю істинним віровченням слово Боже, [[holy-book-ua|священне писання релігійної віри в найвищу цінність людини]].
formula-of-faith-ua.1468193118.txt.gz · Last modified: 2016/07/11 02:25 by faithkeeper