User Tools

Site Tools


soul-hymn-believe-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
soul-hymn-believe-ua [2018/10/18 01:58]
faithkeeper
soul-hymn-believe-ua [2018/10/18 01:59] (current)
faithkeeper
Line 1: Line 1:
 ====== Повір ====== ====== Повір ======
  
-// Душевний ​гімн (([[http://​temple.org.ua/​doc/​oreligion.pdf|Душевна релігія:​ священне писання,​ традиційний устрій,​ моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота” Юрій Шеляженко. – +// Душевний ​славень (([[http://​temple.org.ua/​doc/​oreligion.pdf|Душевна релігія:​ священне писання,​ традиційний устрій,​ моральний закон і богословська наука релігійної віри в найвищу цінність людини / Упорядкував Хранитель віри Релігійної громади сповідуючих віру в найвищу цінність людини “Українська Душевна спільнота” Юрій Шеляженко. – 
 2-е вид., доп. – Київ: Шеляженко Ю. В., 2016. – 180 с. – ISBN 978-617-7088-13-3.]])) // 2-е вид., доп. – Київ: Шеляженко Ю. В., 2016. – 180 с. – ISBN 978-617-7088-13-3.]])) //
  
soul-hymn-believe-ua.txt · Last modified: 2018/10/18 01:59 by faithkeeper