User Tools

Site Tools


theology-of-open-religion-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
theology-of-open-religion-ua [2017/01/03 09:22]
faithkeeper [Душевна мова дужкової нотації]
theology-of-open-religion-ua [2017/01/12 09:01] (current)
faithkeeper [Новітня історія душевної релігії]
Line 256: Line 256:
 Для оперативного попереднього вирішення питання оплати витрат відповідно до статті 10 Кодексу визначення добра і зла 23.01.2016 р. введено у дію декларацію душі Обряд про оплату витрат на ведення процесів визначення добра і зла та віднесення боргових записів про здійснені витрати на репутаційні рахунки в спеціально створеній нею душевній спільноті Довіри. В рахунок оплати витрат на ведення процесів,​ в т.ч. за надсилання нагадувань,​ душа Обряд вносить на спільний рахунок фонду душевної енергії за учасників процесів суми нулів, визначені рішеннями Хранителя віри. У разі прийняття доводів учасників процесу чи з інших добрих мотивів,​ відповідно до обрядової практики,​ боргові записи можуть бути списані,​ і більше того, можуть вноситися значні винагороди за участь у становленні добра на рахунки учасників процесу у фонді душевної енергії. Наприклад,​ одного з учасників процесів було винагороджено на суму 100 000 нулів за участь у критичному обговоренні соціальної доктрини душевної релігії та поінформовано про те, що зазначений обсяг душевної енергії можна витратити на такі обряди душевної спільноти:​ просити про будь-яке благословення 1 000 нулів; подати заяву про визначення добра і зла 10 000 нулів; отримати випуск бюлетеня «Ідеаліст» 20 000 нулів; отримати випуск журналу «Мораль»,​ іншу релігійну літературу 50 000 нулів. Цінність інших обрядів може уточнюватися окремо. Наприклад,​ нагадування чи обряд гармонізації вартують 5 000 нулів, обряд іконопису (виготовлення ікони із зображенням людини) 80 000 нулів. Для оперативного попереднього вирішення питання оплати витрат відповідно до статті 10 Кодексу визначення добра і зла 23.01.2016 р. введено у дію декларацію душі Обряд про оплату витрат на ведення процесів визначення добра і зла та віднесення боргових записів про здійснені витрати на репутаційні рахунки в спеціально створеній нею душевній спільноті Довіри. В рахунок оплати витрат на ведення процесів,​ в т.ч. за надсилання нагадувань,​ душа Обряд вносить на спільний рахунок фонду душевної енергії за учасників процесів суми нулів, визначені рішеннями Хранителя віри. У разі прийняття доводів учасників процесу чи з інших добрих мотивів,​ відповідно до обрядової практики,​ боргові записи можуть бути списані,​ і більше того, можуть вноситися значні винагороди за участь у становленні добра на рахунки учасників процесу у фонді душевної енергії. Наприклад,​ одного з учасників процесів було винагороджено на суму 100 000 нулів за участь у критичному обговоренні соціальної доктрини душевної релігії та поінформовано про те, що зазначений обсяг душевної енергії можна витратити на такі обряди душевної спільноти:​ просити про будь-яке благословення 1 000 нулів; подати заяву про визначення добра і зла 10 000 нулів; отримати випуск бюлетеня «Ідеаліст» 20 000 нулів; отримати випуск журналу «Мораль»,​ іншу релігійну літературу 50 000 нулів. Цінність інших обрядів може уточнюватися окремо. Наприклад,​ нагадування чи обряд гармонізації вартують 5 000 нулів, обряд іконопису (виготовлення ікони із зображенням людини) 80 000 нулів.
  
-Історія обрядів визначення добра і зла є важливою складовою новітньої історії душевної релігії,​ тим більше,​ що нею твориться прецедентна практика рішень на підставі морального закону душевної релігії,​ що є енергетичним фондом (капіталом) душевної енергії досвіду моральних рішень і, відтак,​ джерелом моральних норм для наступних визначень добра і зла. У 2010-2016 роках в Українській Душевній спільноті та Душевній Спільноті Всесвіту зареєстровано 43 ініціативи щодо визначення добра і зла, за якими 24 обряди завершено із наданням визначення. Бібліографічні дані деяких опублікованих визначень вказано у списку літератури. Найперший,​ початий у 2010 році процес визначення добра і зла щодо монополізації журналістської етики в Україні,​ триває досі, хоча в його рамках визнано злом окремі прояви цієї монополізації та залучено ширше коло громадськості для подолання монополії:​ у 2012 році було утворено Колегію лицарів об’єктивності,​ альтернативну до так званої Комісії з журналістської етики. У 2011 році предметом визначення добра і зла ставали такі феномени,​ як скупчення черг в установах,​ конспірологія,​ пародійна релігія “пастафаріанство”,​ почато процеси щодо теодицеї та обожнення влади, які разом із початим у 2012 році процесом щодо російського панк-молебну в 2014 році були об’єднані у єдиний процес визначення добра і зла стосовно обожнення,​ десакралізації та демонізації влади і права. У 2012 році визначено добро і зло стосовно феноменів чиновницького перешкоджання реєстрації релігійних організацій,​ руху “Чесно”,​ протиставлення колективу особистості,​ очікування кінця світу. У 2013 році визначалося добро і зло щодо феноменів націоналістичної пропаганди,​ узгодження православ’я із магією,​ сайту “Дурдом“. ​ У 2014 році, окрім вже згаданого процесу,​ в якому було вироблено богословське розуміння природи влади з точки зору душевної релігії,​ досліджувалися також політизовані проповіді Любомира (Гузара). У 2015 році визначено добро і зло щодо пародійної релігії “конституціанство”. У 2016 році визначалося добро і зло щодо розпалювання ненависті до віруючих в людину патріархом Кирилом,​ щодо вчення та культу “Аллатра”,​ щодо відгуку на основи соціальної доктрини душевної релігії. Також триває ініційований у 2015 році процес визначення добра і зла щодо одушевлення буття шляхом нагадування та молитов щодо вшанування святих душ, скорботи й пам’яті про душі мучеників. В цьому процесі планується закріпити попередні рішення про визнання святими таких проповідників віри в людину,​ як Авраам,​ Азімов,​ Бредбері,​ Будда, Вольтер,​ В’яса,​ Ганді, Гройсман,​ Кант, Кіплінг,​ Лао-цзи,​ Лем, Магомет,​ Маркс, Піттак,​ Руссо, Сміт, Сократ,​ Стругацькі,​ Твен, Толстой,​ Христос,​ Шевченко. Вивчається питання визнання мучениками за віру в людину Архімеда,​ Бруно, Галілея,​ Гіпатії,​ Кампанелли,​ Мора, Сократа,​ Христа і постраждалих через репресії воєнщини пацифістів,​ сумлінних відмовників від військової служби,​ інших жертв переслідування за вірність собі у непопулярних людяних переконаннях. У процесах визначення добра і зла відбувається еволюція не тільки віровчення душевної релігії,​ але й обрядової практики,​ зокрема,​ процедури цих процесів. Наприклад,​ суміщення рішення про початок процесу із наданням визначення у випадках недоцільності діалогу з учасниками значно скорочує час проведення процесів.+Історія обрядів визначення добра і зла є важливою складовою новітньої історії душевної релігії,​ тим більше,​ що нею твориться прецедентна практика рішень на підставі морального закону душевної релігії,​ що є енергетичним фондом (капіталом) душевної енергії досвіду моральних рішень і, відтак,​ джерелом моральних норм для наступних визначень добра і зла. У 2010-2016 роках в Українській Душевній спільноті та Душевній Спільноті Всесвіту зареєстровано 43 ініціативи щодо визначення добра і зла, за якими 24 обряди завершено із наданням визначення. Бібліографічні дані деяких опублікованих визначень вказано у списку літератури. Найперший,​ початий у 2010 році процес визначення добра і зла щодо монополізації журналістської етики в Україні,​ триває досі, хоча в його рамках визнано злом окремі прояви цієї монополізації та залучено ширше коло громадськості для подолання монополії:​ у 2012 році було утворено Колегію лицарів об’єктивності,​ альтернативну до так званої Комісії з журналістської етики. У 2011 році предметом визначення добра і зла ставали такі феномени,​ як скупчення черг в установах,​ конспірологія,​ пародійна релігія “пастафаріанство”,​ почато процеси щодо теодицеї та обожнення влади, які разом із початим у 2012 році процесом щодо російського панк-молебну в 2014 році були об’єднані у єдиний процес визначення добра і зла стосовно обожнення,​ десакралізації та демонізації влади і права. У 2012 році визначено добро і зло стосовно феноменів чиновницького перешкоджання реєстрації релігійних організацій,​ руху “Чесно”,​ протиставлення колективу особистості,​ очікування кінця світу. У 2013 році визначалося добро і зло щодо феноменів націоналістичної пропаганди,​ узгодження православ’я із магією,​ сайту “Дурдом“. ​ У 2014 році, окрім вже згаданого процесу,​ в якому було вироблено богословське розуміння природи влади з точки зору душевної релігії,​ досліджувалися також політизовані проповіді Любомира (Гузара). У 2015 році визначено добро і зло щодо пародійної релігії “конституціанство”. У 2016 році визначалося добро і зло щодо розпалювання ненависті до віруючих в людину патріархом Кирилом,​ щодо вчення та культу “Аллатра”,​ щодо відгуку на основи соціальної доктрини душевної релігії. Також триває ініційований у 2015 році процес визначення добра і зла щодо одушевлення буття шляхом нагадування та молитов щодо вшанування святих душ, скорботи й пам’яті про душі мучеників. В цьому процесі планується закріпити попередні рішення про визнання святими таких проповідників віри в людину,​ як Авраам,​ Азімов,​ Бредбері,​ Будда, Вольтер,​ В’яса,​ Ганді, Гройсман,​ Кант, Кіплінг,​ Лао-цзи,​ Лем, Магомет,​ Маркс, Піттак,​ Руссо, Сенека, Сміт, Сократ,​ Стругацькі,​ Твен, Толстой,​ Христос,​ Шевченко. Вивчається питання визнання мучениками за віру в людину Архімеда,​ Бруно, Галілея,​ Гіпатії,​ Кампанелли,​ Мора, Сократа,​ Христа і постраждалих через репресії воєнщини пацифістів,​ сумлінних відмовників від військової служби,​ інших жертв переслідування за вірність собі у непопулярних людяних переконаннях. У процесах визначення добра і зла відбувається еволюція не тільки віровчення душевної релігії,​ але й обрядової практики,​ зокрема,​ процедури цих процесів. Наприклад,​ суміщення рішення про початок процесу із наданням визначення у випадках недоцільності діалогу з учасниками значно скорочує час проведення процесів.
  
 Такі знаменні події, як одкровення про формулу віросповідання у 2015 році, створення основ соціальної доктрини душевної релігії та початок фундаментальних богословських досліджень душевної етики свободи у 2016 році, дозволяють сподіватися на подальший інтенсивний інституційний розвиток душевної релігії із дотриманням традиційного устрою,​ морального закону та слова Божого. Такі знаменні події, як одкровення про формулу віросповідання у 2015 році, створення основ соціальної доктрини душевної релігії та початок фундаментальних богословських досліджень душевної етики свободи у 2016 році, дозволяють сподіватися на подальший інтенсивний інституційний розвиток душевної релігії із дотриманням традиційного устрою,​ морального закону та слова Божого.
theology-of-open-religion-ua.txt · Last modified: 2017/01/12 09:01 by faithkeeper