User Tools

Site Tools


year-of-freedom-2017-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
year-of-freedom-2017-ua [2016/12/26 19:56]
faithkeeper
year-of-freedom-2017-ua [2016/12/29 11:28] (current)
faithkeeper
Line 9: Line 9:
 ===== Цілі та орієнтири Року Свободи ===== ===== Цілі та орієнтири Року Свободи =====
  
-Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2017 Році Свободи ​Українська ​Душевна ​спільнота пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами:​ починати з себе, продовжуватися в усьому,​ досягати досконалості.+Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2017 Році Свободи Душевна ​Спільнота ​Всесвіту ​пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами:​ починати з себе, продовжуватися в усьому,​ досягати досконалості.
  
 ==== 1. Починати з себе. ==== ==== 1. Починати з себе. ====
year-of-freedom-2017-ua.txt · Last modified: 2016/12/29 11:28 by faithkeeper