User Tools

Site Tools


year-of-unity-2013-ua

Рік Єдності 2013

2013 рік Українська Душевна спільнота оголосила Роком Єдності 1). В цьому році вийшла збірка проповідей “Розумію. Вірую. Люблю”, розвивалася співпраця з віруючими інших релігій, а також віруючими в магію та релігієзнавцями. Зокрема, релігієзнавцям належить прекрасна характеристика сучасного духовного руху віруючих в найвищу цінність людини – “релігійний пацифізм” 2).

Молитва за Рік Єдності

Все починається з душі. Істина пробуджується в душах. Я пізнаю істину у спілкуванні з Богом, коли звертаюсь до Бога і чую голос своєї безсмертної душі. Всі добрі думки людини – це слова Божі. Бог є істина і суть, Бог об’єднує людей. 2013 рік буде роком єдності. Єдність – зібраність у вірі, володіння собою, досконале одноосібне буття суверенної особистості та творення душевних спільнот. Віра є силою душі, що робить людину творцем та міняє світ, наповнюючи всесвіт добром. Єдність – одушевлення всесвіту, пізнання всесвіту, володіння всесвітом і удосконалення всесвіту людиною. З одушевлення починається нескінченність. Єдність – нескінченність та безмежність істини, одкровенність істини, яка полягає в найвищій цінності людини. Досконалий початок – все моє життя. Всесвіт – це істина, і всесвіт – це я. Добро – це істина, і добро – це я. Істина одна. Істина – досконалий початок буття. Шлях до істини на чистому аркуші без меж, де кожна мить – досконалий початок, а кожен початок – дотик душі, що прагне добра. Дотик вільних душ, удосконалений доброю волею, створює божественну єдність душевної спільноти – згоду людини з собою та усіма формами душевності буття. Бог, як джерело всіх душ, є спільнотою досконалого початку. Стверджуючи істину, я творю добро. Бог каже, що моє буття належить мені; тому моя доля є найвищою традицією, досконалим доказом істини. Кожна добра доля через чесність, праведність, вірність собі веде мудрий розум до пізнання істини, тому я поважаю кожну добру віру. Згода, взаємоповага і співпраця усіх віруючих – досконалий початок творення людства, душевної спільноти, що належить всім людям всесвіту. Істину творить людина у ствердженні та згоді. Критика, змагання, заперечення – це недосконалості всесвіту, яким володіє людина. Істину неможливо заперечити, бо наслідком заперечення істини завжди є ствердження істини. Віра в найвищу цінність людини завжди була і завжди буде, бо ця віра є і готова прокинутись в кожній людській душі.

Цілі та орієнтири Року Єдності

Утверджуючи найвищу цінність людини і цим реалізуючи волю Бога, у 2013 Році Єдності Українська Душевна спільнота пропонує віруючим керуватися такими цілями та орієнтирами: душевна єдність; істинна єдність; творча єдність.

1. Душевна єдність.

Я одушевлюю всесвіт, починаючи з себе. Я знаходжу єдину істину в кожній душі. Я творю істину у згоді з кожною душею.

2. Істинна єдність.

Я досконало усвідомлюю єдину істину. Я мудро стверджую єдину істину. Я добре здійснюю єдину істину.

3. Творча єдність.

Я творю єдину істину і володію нею. Я творю себе, як єдину істину. Я творю добро з вірністю собі, як єдиній істині.

year-of-unity-2013-ua.txt · Last modified: 2014/12/27 18:52 by faithkeeper