User Tools

Site Tools


one-soul-ua

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
one-soul-ua [2018/10/18 02:26]
faithkeeper
one-soul-ua [2019/02/27 08:22] (current)
faithkeeper
Line 635: Line 635:
 28. Ідеальний гуманістичний цикл поєднує три закони розвитку та два фундаментальні принципи буття. Перша половина циклу відображає об’єктивний розвиток людини,​ вершиною якого є досконала соціалізація,​ друга половина циклу – суб’єктивний розвиток людини,​ вершиною якого є досконала індивідуалізація. 28. Ідеальний гуманістичний цикл поєднує три закони розвитку та два фундаментальні принципи буття. Перша половина циклу відображає об’єктивний розвиток людини,​ вершиною якого є досконала соціалізація,​ друга половина циклу – суб’єктивний розвиток людини,​ вершиною якого є досконала індивідуалізація.
  
-29. Розглянемо ідеальний соціальний цикл розвитку людської спільноти в найширшому розумінні,​ групи з однієї людини чи будь-якого числа людей, такої як академія,​ активність,​ армія, асоціація,​ бізнес,​ благодійність,​ гра, громада,​ держава,​ дискусія,​ діалог,​ дружба,​ етнос, зібрання, зібрання,​ інституція,​ клан, клас, клуб, команда,​ контакт,​ конфлікт,​ корпорація,​ культура,​ Людство,​ мережа,​ модель,​ народ, нація, незалежність,​ організація,​ партія,​ плем'​я,​ поліція,​ проект,​ професія,​ раса, релігія,​ рух, самотність,​ сім'​я,​ співпраця,​ спілка,​ спілкування,​ спільнота,​ суд, сусідство,​ університет,​ фонд, школа чи будь-яка інша група, включаючи первинне суспільство – особу, одну душу, людину з її суспільними зв’язками як суверенну особистість.+29. Розглянемо ідеальний соціальний цикл розвитку людської спільноти в найширшому розумінні,​ групи з однієї людини чи будь-якого числа людей, такої як академія,​ активність,​ армія, асоціація,​ бізнес,​ благодійність,​ гра, громада,​ держава,​ дискусія,​ діалог,​ дружба,​ етнос, зібрання,​ інституція,​ клан, клас, клуб, команда,​ контакт,​ конфлікт,​ корпорація,​ культура,​ Людство,​ мережа,​ модель,​ народ, нація, незалежність,​ організація,​ партія,​ плем'​я,​ поліція,​ проект,​ професія,​ раса, релігія,​ рух, самотність,​ сім'​я,​ співпраця,​ спілка,​ спілкування,​ спільнота,​ суд, сусідство,​ університет,​ фонд, школа чи будь-яка інша група, включаючи первинне суспільство – особу, одну душу, людину з її суспільними зв’язками як суверенну особистість.
  
 30. Перший етап – самобутність,​ згуртованість спільною любов’ю,​ силою, іншими прагненнями. 30. Перший етап – самобутність,​ згуртованість спільною любов’ю,​ силою, іншими прагненнями.
one-soul-ua.txt · Last modified: 2019/02/27 08:22 by faithkeeper